Nominasjonskomiteen i Buskerud KrF innstiller Kjell Erland Grønbeck på førsteplass

Kjell Erland Grønbeck

Nominasjonskomiteen har innstilt Kjell Erland Grønbeck fra Øvre Eiker på førsteplass på listen.

Tonje Sofie Ranvik, leder for nominasjonskomiteen, uttaler: 

«Listen vi har fått på plass, er en god liste som representerer hele Buskerud med gode kandidater fra alle regionene i fylket. På 1.plass har vi Kjell Erland Grønbeck som er en politiker med lang erfaring og et hjerte for hele fylket, med fokus på hvordan vi kan utvikle næringsvirksomhet i vårt langstrakte fylke. Turid Thomassen som står på 2.plass, har lang erfaring i grunnskolen og er opptatt av at friskolene og videregående opplæring skal ha distriktsvennlig profil i Buskerud».

Kjell Erland Grønbeck uttaler:

«Jeg stiller til valg for KrF for alle de som sliter med Psykisk helse. Alle skal bli møtt med profesjonell hjelp uansett alder. Jeg ønsker et raust samfunn bygget på den kristne tro og kulturarven og næringsutvikling av distriktene er viktig for kulturlandskapet og for levende bygder. Et økt trykk for å styrke yrkesfagene i videregående skole og flere lærlinger ut i bedriftene er viktig for å utdanne gode fagarbeidere. KrF er en forutsetning for at Ringeriksbanen, Randsfjordbanen og ny E16 skal realiseres.»

Nominasjonsmøtet 19. november i Noresund vil beslutte fylkestingslisten for Buskerud KrF i 2023.

For ytterligere kontakt:
Tonje Sofie Ranvik, leder nominasjonskomiteen: 40464066
Kjell Erland Grønbeck, innstilt på førsteplass: 40054064

Den øvrige listen ser slik ut:

 1. Kjell Erland Grønbeck, 1965, Øvre Eiker
  2. Turid Solberg Thomassen, 1954, Drammen
  3. Hava Biser lhtiman, 2000, Drammen
  4. Helge Haraldset Hafsås, 1976, Hemsedal
  5. Morten Egeberg, 1960, Lier
  6. Anne Lise Søvde Valle, 1978, Hole
  7. Ludvig Munkejord, 1961, Gol
  8. Ingar Nergård, 1962, Hemsedal
  9. Sigrid Ingeborg Gislerud, 1962, Flå
  10. Sigmund Thomas Amble, 1987, Modum
  11. Roy-Andre Midtgård, 1985, Krødsherad
  12. Ragnhild Moslet Egeberg, 1961, Lier
  13. Kari Ravnsborg, 1961, Modum
  14. Arne Eide, 1941, Øvre Eiker
  15. Kittel Heisø Kittelsen, 1985, Ringerike
  16. Berzat Ihtimani, 1971, Drammen
  17. Tonje Sofie Ranvik, 1995, Drammen
  18. Sissel Elisabeth Stensvik, 1955, Kongsberg
  19. Magnus Angeltveit, 1948, Lier
  20. Geir Rise, 1953, Drammen
  21. Billy Taranger, 1948, Drammen