Nominasjonskomiteen foreslår Kjell Erland Grønbeck på topp for KrF i Buskerud

Nominasjonskomiteen til KrF i Buskerud har innstilt Kjell Erland Grønbeck som listetopp i forbindelse med stortingsvalget.
Grønbeck er lærer, politiker i Øvre Eiker kommune, og 1. vara på fylkestinget for KrF.

På andreplass foreslår nominasjonskomiteen Anne Lise Søvde Valle (42, Hole) og Sara Tellefsen Nøland (24, Drammen) er foreslått 3. plass.

– Det har vært kamp om listeplassene i Buskerud KrF denne gangen med 5 kandidater som ønsket topp-plassen.
Det var bred oppslutning i nominasjonskomiteen om at Kjell Erland Grønbeck fra Øvre Eiker skulle nomineres til førsteplassen.
Komiteen har gjennomført 12 intervjuer og det er full enighet i komiteen om den endelige lista, sier Trond Johansen, leder for nominasjonskomiteen.

Vi er veldig fornøyde med at Kjell Grønbeck har sagt ja til å stå på førsteplass. Han er bred politisk erfaring, sier Johansen.

-Jeg er ydmyk og glad for at nominasjonskomiteen ønsker meg på topp i Buskerud og jeg ser frem til nominasjonsmøtet i november.
Buskerudregionen har alltid betydd mye for meg opp gjennom oppveksten hvor jeg har kunnet feriere og jobbe i hele det gamle fylket, sier Kjell Erland Grønbeck.

-Vi trenger et stort fokus på psykisk helse for barn og unge så tidlig som mulig i livet, og vi vet at dette gir resultater senere i oppveksten
og livet generelt, noe vi ser resultater på i Øvre Eiker Kommune allerede.
Buskerud har fremdeles store samferdselsutfordringer i hele regionen som må løses i neste periode
og som jeg ønsker å være med å trykke på for å få gjennomført de neste fire årene, sier Grønbeck.

Nominasjonsmøtet til KrF i Buskerud vil avholdes på Strømsø menighetshus lørdag 7. november.

Kontaktinformasjon:Trond Johansen, mobil 909 98 095. Leder av nominasjonskomiteen
Kjell Erland Grønbeck, mobil 400 54 064
Anne Lise Søvde Valle, mobil 957 31 688
Sara Tellefsen Nøland, mobil 975 92 787

Nominasjonskomiteen sitt forslag til stortingsliste