Nøkternt for kommunene

– Det er positivt at regjeringen legger opp til en vekst i kommunerammen i kommuneproposisjonen for 2017. Veksten er imidlertid nøktern når man legger til grunn at det meste skyldes endret demografi og økte pensjonsutgifter, sier Geir S. Toskedal, kommunalpolitisk talsmann i KrF.

Bilde av Geir Sigbjørn Toskedal

Regjeringen varsler trangere økonomi i 2017 og 2018, og det vil fremdeles måtte gjøres stramme prioriteringer av lokalpolitikerne våre.

– Jeg er glad regjeringen utsatte tilbakeføringen av selskapsskatten til kommunene. Det ville etter KrFs mening gitt en negativ fordelingseffekt, favorisert store kommuner og gitt en ekstra belastning for kommuner med høy arbeidsledighet. KrF er tilfreds med at det gis en tiltakspakke til kommuner på Sør- og Vestlandet som har forhøyet arbeidsledighet, sier Toskedal.

Regjeringen vil oppdatere datagrunnlaget årlig for de såkalte kommunenøklene og deretter regne ut kommunerammen etter gjennomsnittsberegning i tre år. Det gjør tilskuddet til innbyggertjenestene langt mer forutsigbare for kommunene. KrF er også tilfreds med at ordningen med ferjeavløsningsmidler i 40 år nå blir gjort tilgjengelig for nødvendige samferdselstiltak i fylkeskommunene.

KrF er kritisk til at endringene i inntektssystemet kom i sluttfasen av kommunereformen, men tar til etterretning at regjeringspartiene og Venstre stiller seg bak dette for 2017.