Nobelprisen må fremskynde arbeidet for atomnedrustning

– Jeg vil gratulere Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen, ICAN, med Nobels fredspris. Mitt håp er at dette vil fremskynde arbeidet for atomnedrustning, ikke minst ved å revitalisere en prosess som også inkluderer atommaktene, uttaler partileder Knut Arild Hareide.

Portrett av Knut Arild Hareide
Knut Arild Hareide

Organisasjonen får prisen for sitt arbeid med å påpeke de katastrofale humanitære konsekvensene av enhver bruk av atomvåpen og for sin banebrytende innsats for å få til et traktatfestet forbud mot slike våpen.

– ICANs arbeid er ikke minst viktig for å skape kunnskap og bevisstgjøring om risikoen ved slike masseødeleggelsesvåpen og nødvendigheten av å få ny fart i arbeidet for gjensidig og kontrollert avvikling av atomvåpenarsenalene, sier Hareide.

– Gjennom vår tilslutning til Ikke-spredningsavtalen har vi for lengst bekreftet at Norge ikke vil anskaffe atomvåpen. Utfordringen er å få atommaktene til å gjennomføre målet om atomnedrustning og hindre at nye land anskaffer slike våpen. Det krever verifiserbare avtaler og gode kontrollmekanismer, avslutter Hareide.