Hareide: – Riktig og viktig fredspristildeling

– Jeg vil gratulere Dr. Denis Mukwege og Nadia Murad med en velfortjent pris, for deres viktige og modige innsats for å bekjempe seksuell vold i krig og konflikt. Mitt ønske er at pristildelingen kan gi økt oppmerksomhet og kraft til kampen mot krigsforbrytelser, menneskehandel og seksualisert vold i krig og konflikt, sier Knut Arild Hareide.

Portrett av Knut Arild Hareide
Knut Arild Hareide

– Den kongolesiske legen Dr. Mukwege har i en årrekke og med betydelig risiko og fare for eget liv arbeidet for fred, kjempet for å styrke beskyttelsen av sivilbefolkningen i krig og ikke minst gjort en banebrytende innsats i utviklingen av det medisinske hjelpetilbudet til ofre for seksualisert vold. Hans kamp er en kamp for menneskeverdet og menneskerettighetene, ikke minst kvinners rettigheter. Jeg er veldig glad for at han nå hedres for sin innsats med Nobels Fredspris, sier Hareide.

KrF har i en årrekke nominert Mukwege til Nobels Fredspris. I år var det vararepresentant for KrF Jorunn Gleditsch Lossius som stod bak nominasjonen. Nadia Murad er selv offer for seksualisert vold da hun ble kidnappet av IS i 2014. Hun klarte å rømme og har siden viet seg til kampen mot seksualisert vold og menneskehandel som FNs første goodwillambassadør for overlevende av menneskehandel.

– Nobelkomiteen har utpekt modige enkeltmennesker som står fremst i kampen mot noen av vår tids verste ugjerninger og krigsforbrytelser. Jeg mener det er en riktig og viktig tildeling, og håper den blir til inspirasjon i arbeidet mot seksualisert vold, menneskehandel og krigsforbrytelser, sier Hareide.