Nei til rasering av hurtigbåttilbudet i Ryfylke

Nye kriterier for inntekter til drift av fylkets hurtigbåter – vil ødelegge hele tilbudet i Rogaland. Dette kan ikke aksepteres, uttaler Rogaland KrF.

Bilde fra delegater som voterer på fylkesårsmøtet i Rogaland KrF
Nye kriterier for inntekter til drift av fylkets hurtigbåter – vil ødelegge hele tilbudet i Rogaland. Dette kan ikke aksepteres, uttaler Rogaland KrF.

I departementets (KMD) høring om nytt inntektssystem for fylkeskommunen, foreslås det ikke endringer som vil hjelpe på situasjonen for Rogaland. Det er svært skuffende mener Rogaland KrF.

I forsøket med å lage objektive kriterier for inntekter til drift av fylkenes hurtigbåttilbud, slår dette dramatisk ut for Rogaland. Noen fylker med knapt et tilbud har fått økt støtte med 10-talls millioner kroner. For Rogaland er det et dramatisk årlig kutt på ca 90 mill kr, omlag en halvering.

Nå er et nytt forslag til inntektssystem på høring.  Der foreslås det å opprettholde de samme kriteriene, og til dels forverre vektingen av de faktorene som betyr mest for Rogaland. Det kan derfor bli enda verre enn det allerede er. Dette er helt uakseptabelt.  Statsråden må forstå at denne omleggingen har slått særlig skjevt ut for Rogaland, og dette må det justeres for.   At Boknafjorden har den fasong den har – kan ikke være grunnen til at vi ikke skal drive et forsvarlig tilbud til innbyggerne i Rogaland.

Rogaland fylke drifter et stort og viktig hurtigbåttilbud fra Kvitsøy i vest til Sauda i øst. Tilbudet er svært viktig for reisende til og fra Stavanger-området. Det er effektivt, komfortabelt og trygt. Hurtigbåten er «togreisen til sjøs», og binder sammen tettsteder, øyer og folk i Rogaland. Et årlig kutt på 90mill kr vil rasere dette tilbudet totalt.

Rogaland KrF mener statsråden må ta et ansvar for en så dramatisk endring, ved å ivareta det transportbehovet som finnes, når nye kriterier utarbeides.