Nei til aktiv dødshjelp

Bilde av en sprøyte og teksten: Viken KrF sier nei til aktiv dødshjelp

Hvert menneske har en uendelig verdi og ukrenkelige rettigheter. KrF vil derfor kjempe mot et hvert forslag om å tillate aktiv dødshjelp i Norge.

Uttalelse fra fylkesårsmøtet i Viken KrF 18.03.2023.

KrF vil jobbe for at alle skal oppleve en verdig alderdom, med pårørende som opplever at deres kjære blir godt tatt vare på. Ingen skal frykte å bli gammel, og man skal få den hjelpen man trenger, når man trenger den. Mennesker i livets sluttfase skal møtes med et tilbud om aktiv livshjelp, smertelindring og omsorg. Vi må sikre at den enkelte skal få hjelp til å leve best mulig i egne omgivelser, med minst mulig angst og fysiske plager, og til å møte døden på sine egne premisser.

Flere land i Europa har innført aktiv dødshjelp. Konsekvensene er rystende. I land hvor eutanasi og legeassistert selvmord har blitt innført har grensene stadig blitt flyttet til å åpne for flere.

I Nederland er aldersgrensen satt ved 12 år. I februar 2014 gikk Belgia enda lenger, og vedtok eutanasi for barn uten noen nedre aldersgrense. Det er ikke lenger et krav om fysisk sykdom for å få innvilget aktiv dødshjelp.

Vi vet at det ikke er smerte, men menneskers frykt for å være en byrde for samfunnet og familien som er en av hovedgrunnene til at mennesker vil ha dødshjelp. Undersøkelser fra Oregon viser at 40% av alle som ønsker å ta aktiv dødshjelp, begrunner det med at de føler seg som en byrde for familien sin.

Ved innføring av aktiv dødshjelp vil vi som samfunn i praksis bli nødt til å trekke opp en grense for når et menneske er sykt nok til at det er greit å avslutte livet. Da graderes livets verdi utfra opplevd livskvalitet.

KrF mener hvert enkelt individ er verdt uendelig mye, og har et ukrenkelig menneskeverd, uansett alder, funksjonsevne eller sykdom.

 Samfunnets svar på lidelse skal være livshjelp, ikke dødshjelp.

Photo by Diana Polekhina on Unsplash