Stolt av Nasjonal Transportplan

H, Frp, Venstre og KrF har lagt frem Nasjonal Transportplan (NTP). -KrFs forslag om en egen Barnas transportplan blir nå en realitet og hensynet til barna og de myke trafikantene skal få en større plass i planleggingen av transportløsningene i Norge, sier Hans Fredrik Grøvan.

Bilde av Knut Arild Hareide og Hans Fredrik Grøvan

Det viktigste for KrF har vært å få til en helhetlig transportplan som skaper verdier og knytter by og bygd sammen på en god måte.

-Vi er veldig fornøyd med jernbanesatsingen som betyr at flere kan reise kollektivt. For eksempel tenker jeg på Grenlandsbanen som knytter Østlandet og Sørlandet sammen på en god måte, sier Grøvan.

Sett med barns øyne
Det er første gang NTP har et eget kapittel for barna med Barnas Transportplan. -Dette er vitkig for å få gode løsninger sett med barnas øyne og for at barn og unge skal føle seg trygge i trafikken, sier Grøvan.

NTP vil redusere klimautslipp
KrF har også vært opptatt av at NTP skal bidra til å gjennomføre klimamålene om å redusere CO2-utslippene med 40% innen 2030. -Derfor er det viktig å legge opp til kollektivt og gode løsninger for gående og syklende, samt redusere biltrafikken ut og inn av bykjernene, sier Grøvan.