Nå øker kontantstøtten!

Fra 1.august vil familier som velger kontantstøtte få 7500 kr i måneden. Dette vil gi familiene en mer reell valgfrihet til å velge den hverdagen de ønsker at deres ettåring skal ha.

Smilende pappa med baby

KrF ønsker en fleksibel familiepolitikk. Vi kjenner til de mange utfordringene familiene møter i hverdagen. Arbeid, barnehage og fritidsaktiviteter kan være et puslespill der brikkene ikke alltid faller like lett på plass, sier Knut Arild Hareide.

Tillit til familienes valg

Videre påpeker Hareide: – Vi tror at kontantstøtten kan gi et mulighetsrom man ellers ikke har. Det gir rom til selv å velge hvordan man vil organisere småbarnsfasen. For mange betyr dette litt ekstra tid hjemme sammen med barna før de begynner i barnehagen. Dette er et kjærkomment ønske fra mange foreldre.

Derfor blir kontantstøtten nå styrket og forbedret, fordi vi er overbevist at familier verdsetter å kunne ta andre valg enn hva politikerne tilrettelegger for. KrF mener kontantstøtten er viktig fordi den anerkjenner at alle familier er forskjellige. Én løsning passer ikke alle og i KrF har vi tillit til familienes valg, sier partilederen.

KrFs nestleder, Kjell Ingolf Ropstad, har denne uken besøkt en familie som benytter seg av kontantstøtten.

-Denne måneden markerer vi at kontantstøtten øker til 7500kr for ettåringer. Dette var en viktig seier for KrF i budsjettforliket med Høyre-Frp-regjeringen og Venstre. Seieren er viktig fordi den sikrer småbarnsfamiliene mer fleksibilitet i hverdagen, sier Ropstad.

Han legger til at han er glad for at KrF i denne perioden har fått gjennomslag for en kraftig økning i kontantstøtten, på tross av at mange partier ønsker å avvikle ordningen.

Framtidsrettet familiepolitikk 

-Vi mener økningen i kontantstøtten et viktig steg mot en mer fremtidsrettet familiepolitikk. I tillegg til en ny og forbedret kontantstøtte ønsker vi et løft på flere områder.  Noen har et ønske om å kombinere barnehage med kontantstøtte det første året for å gi barnet en rolig og gradert start i barnehagen. Slik som ordningen er i dag er det vanskelig. Derfor vil KrF lovfeste retten til deltidsplass i barnehage. Da kan foreldre for eksempel velge to dager med barnehage og tre dager med kontantstøtte. Slik gir vi familiene større fleksibilitet, sier Kjell Ingolf Ropstad

-Mange foreldre oppgir økonomi som en avgjørende årsak til å la være å få så mange barn som de egentlig ønsker seg. Vi mener det neste steget i familiepolitikken nå må være å få styrket engangsstøtten og hevet barnetrygden. Det viktigste vi kan gjøre i samfunnet er å investere i familiene. Skal vi få et mer familievennlig samfunn, trenger vi en mer framtidsrettet familiepolitikk. Alt starter i hjemmet, avslutter Hareide.