Nå øker engangsstønaden

STATSBUDSJETTET: Når Regjeringen i begynnelsen av oktober legger fram statsbudsjettet, inneholder det en gledelig økning i engangsstøtten.

Kjell Ingolf Ropstad, engangsstøtten
– Dette er kjempeviktig for alle de familiene som ikke har opparbeidede rettigheter og ofte dårligere økonomi, sier Kjell Ingolf Ropstad.

– Dette er penger som vil komme de som trenger det aller mest til gode. En styrket engangsstønad gir mer ressurser til familier med svakere familieøkonomi, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad.

Engangsstønad er en engangssum som blir utbetalt til mødre som ikke mottar foreldrepenger. For å få foreldrepenger i permisjonsperioden må man nemlig ha hatt inntekt i seks av de ti siste månedene før fødsel, noe mange unge kvinner ikke har.

I statsbudsjettet for neste år forslår regjeringen å øke engangsstønaden fra 84.720 til 90.300 kroner.

– Dette er kjempeviktig for alle de familiene som ikke har opparbeidede rettigheter og ofte dårligere økonomi. KrF har jobbet hardt for denne gruppen i lang tid, og derfor er det gledelig å kunne fortelle at engangsstønaden øker nok en gang, sa partileder Kjell Ingolf Ropstad i sin tale til KrFs landsstyre forrige fredag.

Da KrF ble med i regjering ble partiene enige om å «øke engangsstøtten til 1 G» – i den politiske plattformen. I dag er grunnbeløpet (G) i folketrygden 101.351 kroner. Dersom budsjettforslaget får flertall i Stortinget, vil ny sats på 90.300 kroner bety at engangsstønaden nærmer seg 1 G-nivå.

Mer enn doblet

Tall fra Barne- og familiedepartementet viser at engangsstønaden er mer enn doblet siden 2013.

2013: 35.263

2014: 38.750

2015: 44.190

2016: 46.000

2017: 61.120

2018: 63.140

2019: 83.140

2020: 84.720

2021: 90.300