Nå øker vi barnetrygden!

– For første gang på over 20 år, har vi økt barnetrygden. Nå skal vi øke den enda mer, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad. I statsbudsjettet for 2020 vil regjeringen øke barnetrygden med 3600 kroner i året for barn under 6 år.

Illustrasjonsbilde av barn som blåser såpebobler.
Illustrasjonsbilde

En økning i barnetrygden er et viktig tiltak for å bekjempe barnefattigdom i Norge og for å styrke barnefamilienes økonomi. I mars økte barnetrygden for første gang siden 1996 etter at KrF fikk gjennomslag for dette.

– Å investere i barna og familiene er en god investeringen i fremtiden, sier KrFs partileder. – For en god barndom varer hele livet.   

Økningen vil ikke minst gi barn som vokser opp i lavinntektsfamilier bedre muligheter.

– Vi vet at det er de første årene av barnas liv foreldre ofte har lavest inntekt, og derfor målretter vi økningen til barn under 6 år, forklarer han. – I tillegg skal vi innføre et fritidskort for dem mellom 6 og 18 år, slik at flere kan få være med på fritidsaktiviteter. 

Økningen på 3600 kroner er imidlertid bare starten.

– Planen er å øke barnetrygden for barn opp til fylte 6 år med totalt 7200 kr i året, avslutter Ropstad.