Nå kan paven vinne fredsprisen: – Pave Frans’ fredsarbeid har vært utrettelig

Stortingsrepresentant Dag Inge Ulstein har nominert pave Frans til Nobels fredspris. Han begrunner nominasjonen med pavens utrettelige arbeid for fred og forsoning, samt hans store engasjement for å løse klimakrisen.

Bilde av pave frans til venstre og Dag Inge Ulstein til høyre.

– Paven er et forbilde for meg personlig, så det var stort å få lov til å nominere ham til fredsprisen, sier stortingsrepresentant for KrF, Dag Inge Ulstein. 

Han trekker spesielt frem hans fredsarbeid, ikke bare mellom stater, men og mellom enkeltmennesker og folkegrupper.

– En rød tråd i hans liv og verdiformidling er et sterkt budskap om nødvendigheten av fred og forsoning. Dette gjelder ikke bare fred mellom stater, men også forsoning og fred mellom enkeltmennesker og mellom folkegrupper med ulik bakgrunn. Dette gjør han ved å konsekvent sette verdier som barmhjertighet, medlidenhet, kjærlighet, nestekjærlighet, tilgivelse og ydmykhet på dagsorden, sier Ulstein.

Pave Frans har også vist et sterkt engasjement for klimakrisen.

Dag Inge Ulstein

– Pave Frans’ fredsarbeid har vært utrettelig. Han har initiert et interreligiøst bønnemøte for fred, hvor blant annet både den israelske og palestinske presidenten var samlet, og han har vært spilt en sentral rolle i arbeidet med normaliseringen av relasjonen mellom USA og Cuba. Han har engasjert seg i situasjonen i Sør-Sudan, og han har besøkt Irak hvor han hadde samtaler med sjiamuslimenes øverste leder i Irak – for å nevne noe, sier han. 

I tillegg har paven et unikt engasjement for klima og ringvirkningene klimakrisen vil ha i verden.

– Pave Frans har vist et sterkt engasjement for klimakrisen. I forkant av COP21 i Paris løftet han frem sammenhengen mellom fred, enhet og håndtering av klimautfordringene. Han peker på at det å feile med å løse klimautfordringene vil resultere i enorme sosiale og økonomiske utfordringer. Dette vil ramme alle mennesker, men de fattigste aller mest, avslutter Ulstein.