Nå gjør vi det enklere å skaffe arbeidskraft for norske bønder

Regjeringen gjør det lønnsomt for permitterte å jobbe på norske åkre samtidig som det legges til rette for at en del kompetente utenlandske sesongarbeidere kan gjøre jobben de vanligvis gjør. – Dette vil gi norske bønder økt trygghet for at de får tak i de folka de trenger, sier landbruksministeren.

Bilde av Olaug Bollestad
Olaug Bollestad

Koronapandemien har satt store deler av norsk økonomi på vent. I dag er det tre uker siden regjeringen presenterte de mest inngripende tiltakene vi har hatt her til lands i fredstid for å begrense spredning av Covid-19-viruset.

Et av smitteverntiltakene har vært å gjøre det vanskelig for dem uten norsk statsborgerskap å reise inn i landet. Norske bønder, som årlig henter inn arbeidskraft utenfor Norge på denne tiden, har vært bekymret for å ikke få tak i nok folk til å jobbe for dem som følge av innreisereglene. Dette har vært en særlig utfordring for produsenter av frukt, bær og grønnsaker.

Nå tar regjeringen grep for å hjelpe bøndene ut av den fortvilte situasjonen.

 – Vi skal ha norsk mat også etter denne krisen. Våre bønder gjør helt strålende arbeid med å produsere velsmakende, kortreist og miljøvennlig mat til våre innbyggere, men koronapandemien har gjort fremtiden usikker for mange av disse. Derfor kommer vi nå med tiltak for å gi trygghet til norsk matproduksjon, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Gir sesongarbeidere opphold

Et av tiltakene er å gi mulighet for videre opphold til sesongarbeidere fra andre land enn Norge som allerede er her.

– Slik kan også de være med og bidra med sin arbeidskraft og den kompetansen de har, sier Bollestad.

Dersom EØS-borgere kan dokumentere ved grensen at de skal jobbe i landbruket, skal de få komme inn i landet på tross av innreiseforbudet.

– Dette er arbeidskraft som bøndene våre er avhengig av, som i enhver ordinær situasjon hadde kommet hit uansett. De må i 14 dagers karantene når de kommer, men det at de deretter får gjøre den jobben de er vant med, er til stor hjelp for mange norske bønder i etter denne krisen.

Gjør åkrene lønnsomme for permitterte

Samtidig som norsk landbruk desperat trenger arbeidskraft, har arbeidsledigheten her til lands aldri vært høyere. Frem til nå har det vært mer lønnsomt for en del permitterte å kun motta dagpenger, enn å kombinere dagpenger med en jobb i landbruket.

– Med den endringen vi nå gjør, vil ingen dagpengemottakere tape penger på å ta jobb i landbruket. Hvis man jobber to timer, får man to timer lønn, men man blir trukket bare én time med dagpenger. Jobber man to timer på en åker, får man altså lønn i tillegg til én time med dagpenger. Det betyr at alle som mottar dagpenger vil sitte igjen med mer penger hvis de velger å gjøre en viktig jobb i norsk matproduksjon i tida framover, sier Bollestad.

Hun håper permitterte griper muligheten til å gjøre en jobb for norske bønder.

– Da kan man melde seg på enten arbeidsplassen.no eller på landbrukstjenester.no. Dette tiltaket gjør det økonomisk smart å ta en slik jobb. Det er en god måte å tjene noen ekstra penger på, sier Bollestad.