Nå får flere med nedsatt funksjonsevne delta i fysisk aktivitet!

Nedsatt funksjonsevne skal ikke være et hinder for å delta i fysiske fritidsaktiviteter! Derfor har vi nå gitt nesten 50 millioner kroner til aktivitetshjelpemidler.

Tore Storehaug foran Stortinget

Mange mennesker som har nedsatt funksjonsevne opplever at det kan være vanskelig å delta i fysiske fritidsaktiviteter fordi de ikke har hjelpemidlene de trenger.

Det å ha en nedsatt funksjonsevne skal ikke være grunn til å ikke kunne delta på fysisk aktivitet! sier finanspolitisk talsperson i KrF, Tore Storehaug.

– Derfor er jeg veldig glad for at vi nå har fått bevilget 48 millioner kroner til aktivitetshjelpemidler for personer over 26 år.

Bevilgingene Storehaug viser til ble gjort over revidert statsbudsjett som regjeringspartiene og FrP ble enige om torsdag 11. juni.

– Dette er et KrF-gjennomslag jeg er veldig stolt av! sier Storehaug.

– Selv om landet vårt er i en krise og det reviderte budsjettet i stor grad handler om å få landet vårt ut av et økonomisk uføre er det så viktig at vi samtidig husker på andre som trenger bistand. De skal ikke komme i bakerste rekke, understreker Storehaug.

Bevilgingene som lå før dette tillegget kom ble oppbrukt i rekordfart.

– Når midlene ble brukt opp så fort viser det både at det har vært et stor behov for dem og at interesse- og brukerorganisasjonene for de med nedsatt funksjonsevne har vært flinke til å fortelle om tilbudet, sier Storehaug.

Dette er en viktig ordning som fungerer godt og jeg er glad for disse friske pengene, sier han.

Aktivitetshjelpemidler kan for eksempel være en tilpasset sykkel eller ski. For å inkludere alle i samfunnet må de som trenger tilpasset utstyr få det.

– Det handler om at alle skal få mulighet til å delta i samfunnet, sier Storehaug.

– Vi tilrettelegger for et samfunn med plass til alle!