Møte om eldreomsorg og det å være omsorgsperson

Tid:   Torsdag 9.september kl 19.0

Sted: Kragerø bedehus, Løkkebakken 8 – Kragerø

Stortingsrepresentant og Parlamentarisk leder i KrF,

Hans Fredrik Grøvan har tema:

Hva vil KrF gjøre innenfor eldreomsorgen de neste 4 år?

Hva vil det si at KrF også vil ha fokus på pårørende som gir omsorg?

Det er et av mange spørsmål du kan få svar på.

Anledning til spørsmål og kommentarer.

Oddbjørn Nørstrud er 1.kandidat i Telemark.

Han svarer også på spørsmål og kommentarer.

Selvsagt tar han med synspunkter fra møtet i videre arbeid!

Han avslutter møtet med en appell.

Det blir anledning til å snakke med Oddbjørn etter møtet.

Arr.: KrFK i Vestfold og Telemark og Kragerø KrF