Mobilfri skole

KrF går til valg i Drammen på mobilfrie skoler. Jeg besøkte nylig en skole på Konnerud og fikk opplyst av rektor at elevene parkerte mobilene sine i «mobilhotell» på skolen. Det praktiseres i mange skoler i Drammen og har gjort det i mange år. Det er mange gode grunner til at rektorer vil ha en mobilfri skolehverdag.

Mindre mobbing. En 400 sider lang fersk rapport fra FN konkluderer at elevenes mobilbruk øker mobbing på nett. Det blir tatt bilder med mobilen av medelever i uheldige situasjoner i klasserom eller garderober. Bildene legges raskt ut på nettet. Mange meldinger sendes både til og om andre elever i skoletiden. FAU ved Hafslund ungdomsskole har nå innført mobilparkering og håper det vil sette en stopper for mobbing. Vil vi ha begrense elektronisk mobbing må mobilene parkeres i skoletiden!

Bedre karakterer. FN rapporten slår også fast at dårlige prestasjoner på skolen øker med mobilbruk! Det er et overraskende funn. En undersøkelse ledet av professor Kromsvik i Bergen, konkluderer imidlertid med det samme: Det er spesielt de svakeste elevene som har en fordel av mobilforbud. En studie i London viser at elevene forbedret karakterene med 6,4%, de svakeste med 14,2%. Dette er 10 år gamle studier. 

Et doktorarbeid fra mai 2023 sier det samme. Abrahamsson, som nå er ansatt som forsker ved Folkehelseinstituttet, har funnet ut at mobilforbud fører til mindre mobbing og bedre karakterer. Størst effekt er det blant jenter. Hun sier: «Dette er en superbillig løsning for å forbedre klassemiljøet.» Mobilfrihet øker den sosiale kontakten. Elevene prater sammen i stedet for å holde på med mobilen i friminuttene.

Mobiltelefonen passiviserer. Uten mobil å stirre på i friminuttene beveger elevene seg mer og driver med aktiviteter. «Friminuttene er altfor viktige til å overlates til Snapchat. Det er på høy tid å innføre et nasjonalt mobilforbud i skolene» (førstelektor Andreasen og professor Hansen ved Universitetet i Agder). De to forskerne henviser til flere undersøkelser i Danmark som viser at mindre bruk av mobilen, både i fritiden og i skoletiden, øker den fysiske aktiviteten betraktelig, noe som er spesielt viktig for utvikling av muskler og skjelett. Det øker også konsentrasjonen og læringen. De fleste unge bruker 90% av sin tid til stillesittende aktiviteter. Da må friminuttene ikke brukes på mobilen.

Søvnløshet. I samme artikkel sier de to forskerne at «økt skjermbruk fører til en alarmerende søvnløshet og mindre fysisk aktivitet blant unge.» Det er ikke så rart når vi har den høyeste nettbruken i Europa. 90% av 9-11 åringene har en smarttelefon, tre av fire jenter er på TikTok før den lovlige aldersgrensen på 13 år. Ifølge Ungdata bruker de fleste ungdommer mer enn 3 timer på skjermen hver dag i fritiden. Da bør i hvert fall skoletiden være mobilfri.

Forbud i flere land. Dette er ikke noe nytt. Forskere i flere land konkluderte i 2018 følgende: «Mobiltelefoner i klasserommet forstyrrer elevenes oppmerksomhet og svekker læringsevnen» (Artikkel publisert på Forskning.no). Det henvises til flere undersøkelser om hvor forstyrrende mobilen er i mange sammenhenger. Forskning og erfaring har gjort at Frankrike og mange andre land har innført et slikt mobilforbud. Hvorfor gjør ikke Norge det når forskning også i Norge stadfester resultatene?

Sosialt press. Det gir status å ha den nyeste og dyreste mobilen. Ungdom må jo selvsagt ha siste modell og det mest kjente merke. Mobilen stigmatiserer de som verken kan eller vil bruke 10 000 kr hvert år på ny mobil.

Rektorer, lærere og mange elever ønsker mobilfrihet. Emma (13 år) sa i Aftenposten: «Jeg går på mobilfri skole. Det er fantastisk…Det er viktig at vi lærer at ikke alt skjer på mobilen.»

En undersøkelse gjort av NRK fra 2019 viser at over fire av fem rektorer har innført mobilfri skole. Veldig mange lærere ønsker mobilfrie skoletimer og er lei av at elevene titter og taster på mobilen i timene. Pedagogen vet at konsentrasjonen og trivselen øker, karakterene blir bedre og interaksjon mellom elevene blir bedre uten mobilen. Når de må bruke nettet har elevene datamaskiner eller nettbrett. Lærerne skal bestemme når, hvordan og hva en skal bruke. Politikere skal ikke detaljstyre undervisningen. Men med et nasjonalt eller kommunalt forbud mot mobiler i skoletiden, slipper den enkelte lærer eller rektor å ta upopulære avgjørelser. Upopulære avgjørelser av en lærer øker konfliktnivået i klasserommet, spesielt hvis mobilen kan brukes fritt i naboklassen. Vi må ha samme regler i alle klasser og alle skoler i Drammen.

Mobilfri skolehverdag. Mobilen skal inn i hylla, mens boka skal ut av hylla, mener KrF. Det å ha en bok i hånden og bruke den aktivitet har også vist seg nyttig. Selvsagt skal en bruke nettbrett og datamaskiner, men en må ikke glemme boka. Det skal være lov å bruke mobil og nettbrett der det er nødvendig for læringen. Det må pedagogene avgjøre daglig. Lærerne må ha mulighetene til å be elevene hente mobilen og bruke de i undervisning på en god måte. Om foresatte må gi beskjed til sine kan det gjøres via skolenes kontor eller elevene får beskjeden nå de henter mobilen i mobilhotellet. 

KrF er ikke imot teknologi. KrF baserer seg på forskeres anbefalinger, læreres erfaringer og elevenes resultater. KrF ønsker en mobilfri hverdag i skoletiden 

Billy Taranger 

Lokallagsleder og førstekandidat/ordførerkandidat Drammen KrF

Saken har stått på trykk som leserinnlegg i Drm24.no