Mitt nyttårsforsett for 2021 er å bli bedre på å se de rundt meg.

Vi går inn i det nye året med et håp om mer sosial kontakt enn det forrige. For noen betyr sosial nedstengning å kjenne på en vond følelse av å ikke ha tilstrekkelig kontakt med andre. Mitt håp for året er at ensomhet ikke skal bli en pandemi vi skal lide av etter viruset.

Nyttårsforsetter har en tendens til å være hårete mål vi setter for oss selv. Faktisk sier forskning at 4 av 5 nyttårsforsetter går i vasken. Dette året har jeg kuttet ut den tradisjonelle varianten av nyttårsforsetter. Jeg klarer aldri å holde dem mer enn et par uker uansett. Istedenfor har jeg dette året satt meg som mål å se de rundt meg og spørre mer hvordan de har det. Jeg tror vi alle trenger noen som spør en ekstra gang i denne spesielle tiden.

Som enkeltpersoner kan vi gjøre mye, men jeg er også glad for at det i årets budsjett blir prioritert penger til ensomhet og psykisk helse. Opp mot 40 % av alle eldre over 80 år kjente på følelsen av ensomhet før korona. Lite tyder på at denne statistikken har bedret seg etter året som har gått, tvert imot vet vi at enda flere eldre har blitt ensomme og isolerte. Derfor har vi satt av til sammen 400 millioner kroner til tiltak for å motvirke ensomhet blant eldre. Pengene skal blant annet gå til besøksverter, teknologi mot ensomhet, aktiviteter på sykehjem og spisevenner. Slik vil eldre få noen å spise middag sammen med.

Store summer på budsjettet er øremerket frivillige og ideelle organisasjoner som gjør en viktig jobb for å imøtekomme behov hos hjemmeboende eldre med lite nettverk og andre utfordringer knyttet til å være alene i pandemien.

Barn og unges psykiske helse blir også påvirket av pandemien. I 2021 gir vi 170 millioner kroner til opptrappingsplanen for nettopp dette. Her styrker vi kommuneøkonomien slik at de kan tilby bedre tjenester som for eksempel skolehelsetjeneste og lavterskeltilbud for unge. Det er vanskelig å ha en god barndom uten en god psykisk helse, og som vi vet varer barndommen hele livet – enten den er god eller dårlig.

Jeg er også glad for at det bevilges penger til studentenes psykiske helse. Å flytte for seg selv for første gang er en stor omveltning, men jeg tror ikke helt vi andre forstår hvor ensomt det føles når hele hverdagen blir digital på få kvadratmeter. Jeg håper vi alle klarer å huske på dem rundt oss som kanskje har flyttet eller begynt å jobbe og får hjemmekontor som sitt første møte med arbeidslivet.

Jeg går inn i det nye året med optimisme over at vaksineringen har startet og en tro på tiltakene KrF har fått på plass i kampen mot ensomhet. Mitt håp for året er at vi alle skal bli bedre til å se hverandre og at ensomhet ikke blir årets nye pandemi.

Geir Jørgen Bekkevold