Mirjam Ydstebø innstilt som ny 2. nestleder i Rogaland KrF

Kvitsøyordfører Mirjam Ydstebø (42) er enstemmig innstilt som ny 2. nestleder i Rogaland KrF. Med Mirjam får en samlende og godt motivert nestleder, sier leder av valg- og nominasjonskomiteen Bjørg Tysdal Moe.

Bilde av Mirjam Ydstebø
Menneskets ukrenkelige verdi er helt sentralt for meg, og det er selve kjernen i KrFs politikk. sier Mirjam Ydstebø.

Mirjam er gift med Per Albin og har 4 barn mellom 10 og 18 år. Siden høsten 2011 har hun vært ordfører i Kvitsøy kommune, og de siste årene har hun samtidig studert nyskaping og samfunnsutvikling på Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling. Hun har også møtt i fylkesstyret i Rogaland KrF en rekke anledninger.

Fra tidligere hun utdannet barnepleier og har jobbet med barn med spesielle behov, både i barnehage og i avlastningsbolig.

– Ingen har lært meg så mye både om meg selv og om livet som disse fantastiske ungene, sier Ydstebø.

Valg- og nominasjonskomiteen har gjennomført en høring blant lokallagene og sideorganisasjonene KrFU og Kvinner. 15 av lokallagene har kommet med høringssvar i saken, Mirjam Ydstebø var den kandidatene som ble foreslått av flest lokallag samt av KrFU og KrF Kvinner.

Mirjam er ydmyk for tilliten hun er vist gjennom høringene.

– Jeg har gjennom mitt politiske engasjement sett hvor viktig det er at KrF sin stemme er til stede i norsk politikk, og jeg er opptatt av å gi rom for de kristne verdiene i samfunnet vårt, at familien er samfunnets grunnleggende enhet og å bygge samfunnet nedenfra gjennom lokalsamfunn, bedrifter og frivillige organisasjoner. Menneskets ukrenkelige verdi er helt sentralt for meg, og det er selve kjernen i KrFs politikk, avslutter Ydstebø.

Valget av 2. nestleder finner sted på ekstraordinært årsmøte i Rogaland KrF 20. oktober. På samme møte skal det også velges landsmøtedelegater til KrFs ekstraordinære landsmøte. Innstillingen fra valg- og nominasjonskomiteen i forhold til hvem som foreslås som landsmøtedelegater blir klar onsdag 17. oktober, sier leder av valg- og nominasjonskomiteen Bjørg Tysdal Moe.