Mer til pensjonistene i KrFs budsjettforslag

– I KrFs alternative budsjett foreslår vi å øke pensjonen for enslige minstepensjonister med om lag 4000 kroner i året, sier Hans Olav Syversen, KrFs finanspolitiske talsperson. – Vi vil også redusere avkortingen av pensjonen for gifte og samboende pensjonister over de to neste årene.

Bilde av Hans Olav Syversen

– I motsetning til regjeringen øker vi minstepensjonen for enslige minstepensjonister med om lag 4000 i året. De har per dags dato en inntekt som er lavere enn EUs fattigdomsgrense.

KrF har i samarbeidsavtalen med Høyre, FrP og Venstre inngått avtale om at avkortning av pensjon for gifte og samboende skal reduseres fra 15 prosent til 10 i løpet av inneværende stortingsperiode. Regjeringen har i forslag til statsbudsjett fremmet forslag om at dette skal innføres fra og med 1. september neste år.

– KrF vil oppfylle avtalepunktet og foreslår i vårt alternative forslag kun en annen innfasing enn regjeringen, nemlig at vi gjør dette over to år i stedet for ett, forklarer Syversen.