Mer til barna og familiene

– Med dagens budsjettforlik sikrer vi flere ansatte i barnehagene, 172,2 mill. kroner mer skal brukes til ansettelse av flere barnehagelærere i 2017. Dette er et viktig gjennomslag for barna, uttaler KrFs Geir Jørgen Bekkevold.

Smilende Geir Jørgen

Kontantstøtten økes til 7500 kroner per måned. Kombinasjonen av økt kontantstøtte og økt barnehagekvalitet sikrer at flere familier faktisk opplever et reelt valg.
– Barn er så forskjellige, og det er viktig at flere foreldre opplever at de har et reelt valg mellom en barnehageplass med god kvalitet og å være hjemme litt lenger, sier Bekkevold.

Engangsstøtten økes i 2017 til 61 120 kr.
– Dette er en markant økning som vil være veldig viktig for mange barn og familier, påpeker Bekkevold.

KrF er svært glad for at forliket sikrer de ideelle foreldre- og barnsentrene til Kirkens Bymisjon, Blå Kors/Aglo, Kirkens Sosialtjeneste, Sebbelow og Vilde.
– Dette er kjempeviktige tilbud som må videreføres, og vi trenger alle plassene de kan tilby, understreker Bekkevold.

– Med dagens forlik har familiebudsjettet blitt bedre enn forslaget regjeringen la fram for Stortinget.

KrF er glad for at:

  • Flere barn får tilbud om ferie med Røde Kors’ Ferie for alle, og flere barn og familier får tilbud gjennom Barnas Stasjon (Blå Kors)
  • Flere som har begått overgrep og flere som lever med vold i familien får hjelp gjennom Alternativ til vold (ATV)
  • Familievernets kapasitet økes med ytterligere 34 mill. kroner
  • Incest- og voldtektssentrene styrkes med 2 mill. kroner
  • Stine Sofies stiftelses senter for voldsutsatte barn sikres drift
  • Grunnstøtten til barne- og ungdomsorganisasjonene økes med 10 mill. kroner
  • Likestillingssentrene får økt bevilgningen i forhold til regjeringens forslag, og dermed unngår vi kutt til disse viktige sentrene
  • Flere får samlivskurs
  • Forliket innebærer en styrking av det barnevernet i Oslo med 15 mill. kroner