Mer og bedre bistand

– Norge holder bistandsmålene når det gjelder bevilgninger. Nå må vi gjøre bistanden mer effektiv, prioritere utdanning høyere og konsentrere oss mer om de viktigste bistandsbehovene i de fattigste landene, sier Kjell Ingolf Ropstad.

Bilde av Kjell Ingolf Ropstad foran Stortinget

Sverige, Luxembourg og Norge på topp
Sverige, Luxembourg og Norge ligger på topp i OECD når det gjelder bistand målt som andel av BNI. I absolutte tall er Norge verdens 8. største bistandsyter i fjor. Dette går fram av nye regnskapstall for norsk bistand i 2014, som ble offentliggjort av NORAD fredag.

Stortingets bevilgninger til bistand i 2014 utgjorde 1 % av forventet BNI, og de faktisk overførte midler tilsvarte 0,99 % av BNI i følge NORAD. Norges bistandsoverføringer var på i alt 31,7 mrd kr.

Bistandsstatistikken
Det er faktisk overførte midler, ikke bevilgningsbeløpene, som brukes i OECDs bistands­statistikk. Derfor falt prosenten for faktisk overført bistand fra Norge under den rød-grønne regjeringen ned til 0,96 % i 2011 og 0,93 % av BNI i 2012 etter at OECD nektet å godta at beløp som fortsatt stod i Norges Bank var faktisk overførte midler. Da tidligere års regnskogsbevilgninger til Brasil på i alt 2,9 mrd ble faktisk overført i 2013, ble tallet for dette året spesielt høyt. Korrigeres for dette, viser bistandsbudsjettet for 2014 fortsatt vekst i faktiske overføringer.

1 prosent til bistand
– Målet om å bevilge 1 prosent av forventet brutto nasjonalinntekt (BNI) til bistand holdes. Bistandsbevilgningen for 2014 var ca. 31,5 mrd kr, mens den for 2015 er på ca. 33 mrd kroner, fastslår Ropstad.

Økt humanitær bistand
Humanitær bistand økte med om lag 300 millioner kroner, fra 2,5 milliarder i 2013 til 2,8 milliarder kroner i 2014. Humanitær bistand utgjorde ni prosent av den totale bistanden. Sør-Sudan, Syria, Irak, Palestina og Somalia var de landene som mottok mest humanitær bistand fra Norge.

Dette er en riktig prioritering, fordi vi nå har en ekstraordinær situasjon med fire humanitære kriser på nivå 3., som er høyeste nvå i FNs krisegradering, sier Ropstad.

Mer til frivillige organisasjoner
Norske frivillige organisasjoner forvaltet i 2014 14 prosent av bistanden, med en økning på 200 millioner kroner siden 2013. De fem norske organisasjonene som fikk mest bistandsmidler, var Flyktninghjelpen, Norges Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna Norge.

Kriseland i fokus
Kriselandene Afghanistan, Palestina, Sør-Sudan og Somalia var blant de ti største landene som mottok norsk bistand i 2014.

Halvparten av den norske bistanden i 2014 ble kanalisert gjennom multilaterale institusjoner. Dette er en økning på 1,5 milliarder kroner. Verdensbanken som fikk totalt 3,9 milliarder kroner i 2014, mens ulike FN-organisasjoner mottok nesten 7,5 milliarder kroner.