Mer matglede til eldre!

– Matglede og velsmakende, næringsrike måltid er viktig, spesielt for eldre. Nå utvider vi ordningen med matgledekorps for eldre hjemmeboende og eldre på institusjoner, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Olaug Bollestad. Foto: Øyvind Ganesh Eknes
Olaug Bollestad. Foto: Øyvind Ganesh Eknes

Matgledekorpset har siden 2019 vært et pilotprosjekt som skal hjelpe institusjonene til å strekke seg litt ekstra for sine spisegjester. For mange eldre er måltidene dagens høydepunkt. Matgledekorpset består av fagpersoner med kompetanse innen mat, ernæring, restaurant og service. De skal hjelpe institusjoner og kommuner landet over til å bedre mattilbudet for eldre – både hjemmeboende og eldre på institusjoner.

– Maten har en mye større og bredere betydning enn vi ofte tror. Både når det gjelder god helse, tilhørighet, kultur og medisin spiller maten en viktig rolle, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad.

Mer bevissthet rundt måltidene

Matgledekorpset retter seg mot matfagarbeidere, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten, og for de som inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede.

– Institusjoner må være bevisst på valg og bruk av mat som serveres, sammensetning og variasjon av måltider, bruk og ikke kast av mat, sesongvarer og sesongretter. I tillegg er det viktig å bruke mat som aktivitet og til å ha en god dialog med spisegjestene om hva de ønsker seg, sier Bollestad.

Fra før har matgledekorpset vært etablert i Innlandet og i Trøndelag. Erfaringene har vært gode, og derfor vil landbruks- og matminister Olaug Bollestad (KrF) nå utvide satsingen. Nå står Oslo og Viken, Rogaland samt Vestfold og Telemark for tur.

Å satse på de eldre er svært viktig for KrF, påpeker Bollestad.

– For KrF er eldre en hjertesak. Menneskeverd i praksis handler om å ta vare på alle mennesker, og å sikre verdighet for de eldre er en viktig satsing for KrF fremover. Alderdommen skal være en tid fylt av glede og mening, og slike tiltak er et ledd i den satsingen.