MDG må slutte å konstruere motsetninger


I juni skrev Oda Sofie Pettersen, MDGs førstekandidat i Agder, et innlegg i Aftenposten der hun kritiserte Nasjonal Transportplan (NTP). Innlegget er problematisk fordi Pettersen konstruerer en motsetning mellom satsing på vei og satsing på klima. Jeg mener at planen balanserer begge disse hensynene.
Pettersen etterlyser blant annet en prioritering av trafikksikkerhet, jernbane og buss. Disse satsingene ligger inne i NTP. Satsingen vi nå ser på jernbane, er på et historisk nivå. Inngåelse av byvekstavtaler er en viktig prioritet. Det innebærer at bussen vil gå oftere, og at utbyggingen av gang- og sykkelveier intensiveres. Med andre ord etterlyser MDG satsinger som ligger inne i NTP.
Klimapolitikken må være like relevant i Bø som i Bergen. En viktig nøkkel for å få til det er samferdsel. Bussen og toget kan ikke gå overalt, for det er hverken fornuftig eller bærekraftig. Da trengs det alternativer. Regjeringens elbilsatsing er et godt eksempel på en klimapolitikk som fungerer der banen eller bussen ikke går. Men både elbilene og bussen trenger en vei å kjøre på.
MDG må slutte å konstruere falske motsetninger. De må være i stand til å ha to tanker i hodet samtidig. KrF har levert en plan som binder Norge tettere sammen og kutter utslipp.
Oddbjørn Nørstrud