Matglede for eldre

Anne Kristin Bruns og resten av fylkets arbeidsutvalg ønsker matgledekorpset velkommen til Rogaland

Matglede for eldre 

For mange eldre er måltidene dagens høydepunkt. Maten har en mye større og bredere betydning enn vi ofte tror, både når det gjelder god helse, tilhørighet, kultur og medisin spiller maten en viktig rolle. 

Menneskeverd i praksis handler om å ta vare på alle mennesker. Verdighet i eldreomsorgen blir en viktig satsing for KrF fremover. Rogaland KrF er opptatt av at alderdommen skal være en tid fylt av glede og mening, matglede-tiltak blir et ledd i den satsingen.

Matgledekorpset har siden 2019 vært et nasjonalt pilotprosjekt som skal hjelpe institusjonene til å strekke seg litt ekstra for sine beboere og gjester.

Vi i KrF er opptatt av institusjoner skal ha økt bevissthet på valg og bruk av mat som både serveres, sammensetning og variasjoner av måltidene. Fokus på matsvinn, bruk av sesongvarer og sesongretter må inngå i denne planen. I tillegg er det viktig å bruke mat som aktivitet og til å ha en god dialog med spise-gjestene om hva de ønsker seg. 

Matgledekorpset består av fagpersoner med kompetanse innen mat, ernæring, restaurant og service. De skal hjelpe institusjoner og kommuner landet over til å bedre mattilbudet for eldre – både hjemmeboende og eldre på institusjoner. Matgledekorpset retter seg mot matfagarbeidere, de som har pleieoppgaver i institusjoner og i hjemmetjenesten. De inspirerer kommuneadministrasjonen til å se sammenhenger mellom innkjøp av mat, kosthold og matglede.

Rogaland KrF ønsker nå Matgledekorpset velkommen til Rogaland.