KrF skaper flertall for å styrke norsk maritim næring

– KrF støtter en styrking av nettolønnsordningen, og skaper flertall for å sikre norske arbeidsplasser i sjøfarten og styrking av norsk maritim kompetanse, sier Line Henriette Hjemdal.

Line Henriette Hjemdal
FOTO: DANIEL MORK FLIPFILM/KRF

Norge er et av verdens ledende land på maritim kompetanse og verdiskapning. Den maritime næringen sysselsetter 105 000 mennesker og skaper verdier for 160 mrd. kroner. Løsningene i dagens maritime strategi skal få flere utenlandskregistrerte skip til «å flagge hjem» og registrere seg i Norge.

– Jeg mener det er avgjørende at Norges posisjon som en verdensledende sjøfartsnasjon styrkes. Flere av tiltakene i dagens strategi har vært etterlengtet, og vil gjøre at Norge får en enda sterkere maritim næring, og styrke Norges posisjon som en av verdens ledende sjøfartsnasjoner.

 

KrF er glad for at regjeringen følger opp mange av KrFs forslag om å styrke det grønne skiftet i de maritime næringene. Hjemdal trekker frem forslag som overgang til elektrisitet og LNG som drivstoff, vrakpant for skip, at mer gods flyttes fra vei til sjø, og styrking av annen miljøteknologi.

– KrF fikk tidligere i vår et samlet Storting med på en rekke tiltak for å styrke det grønne skiftet i den maritime næringen. Jeg er glad for at regjeringen følger opp dette allerede nå, sier Hjemdal.

 

KrF er også fornøyd med at regjeringen ønsker å styrke den maritime kompetansen. Tidligere har KrF også fremmet forslag om dette, uten å få gehør fra den daværende rødgrønne regjeringen.

– KrF har lenge kjempet for å styrke den norske maritime kompetansen. Den kompetansen er avgjørende for å styrke norsk maritim næring, sier Hjemdal.

 

Den norske maritime næringen er unik ved at det er norsk ekspertise i alle ledd i verdikjeden. I alt fra verft, rederi, banktjenester, juss, og leverandørindustri er Norge i verdenstoppen.

– En stor andel av de som i dag jobber innen maritime næringer på land, har tidligere vært på sjøen. For at vi skal opprettholde viktig norsk kompetanse, er det viktig med gode vilkår for norske sjøfolk, avslutter Hjemdal.

 

KrF er også åpen for å sette i verk løsninger som sikrer at Color Line blir værende i Norge.

– Dette sikrer at vi fremdeles vil ha norske arbeidsplasser på Color Line. En annen løsning kunne gjort at Color Line flyttet til Danmark, og tok med seg 1800 arbeidsplasser på sjøen og 700 arbeidsplasser på land. Det hadde vært svært utfordrende, sier Hjemdal.