– Må skje endringer i Stortinget

– KrF hadde klare forventinger om og krevde betydelige endringer i forhold til høringsutkastet, ikke minst når det gjelder familiegjenforening og barn som kommer alene. Her ser jeg ikke betydelige endringer. Derfor regner jeg med at regjeringen har lagt inn et stort handlingsrom til forhandlingene i Stortinget, sier Geir S. Toskedal, innvandringspolitisk talsmann i KrF.

Bilde av Geir Sigbjørn Toskedal

Selv om det har kommet få asylsøkere til Norge så langt i år, mener KrF at Norge trenger å ha en utlendingslovgivning som er rustet til også å håndtere situasjoner med stor tilstrømming til Norge. Det er også bakgrunnen for at KrF bidro til asylforliket som ble inngått i høst.

– Vi må ha et regelverk og en praksis som sikrer at de som ikke trenger beskyttelse kan sendes raskt ut, slik at vi kan bruke ressursene på å ta i mot og integrere de menneskene som har et beskyttelsesbehov på en god og verdig måte, sier Toskedal.

– KrF har særlig løftet fram to viktige grunnpremisser: For det første må forslagene være i overenstemmelse med folkeretten og Norges internasjonale forpliktelser. For det andre mener vi at barnas beste bør vektlegges mer i lovverk og praksis. Vi vil gjennomgå framlegget med et særlig blikk på dette, sier Toskedal.

Familiegjenforening og barn som kommer alene

– KrF merker seg at regjeringen kommer oss noe i møte når det gjelder familiegjenforening og beskyttelsen av barn som kommer hit alene. Men det er langt fra godt nok, sier Toskedal.

– Når det gjelder familiegjenforening så vil fortsatt forslaget hindre mulighet til familieliv i mange år. Det vil hemme integreringen og vil ifølge UDI kunne føre mange flere ut på flukt, da hele familier måtte legge ut på flukt, fortsetter Toskedal.

– Når det gjelder midlertidig opphold for barn som kommer hit alene, så har en rekke barnefaglige instanser har påpekt at den usikkerheten og utryggheten som manglende avklaring om framtiden skaper går ut over den psykiske helsen til disse barna, understreker Toskedal.

– Dette som legges frem i dag er ikke godt nok. Vi forventer at det er rom for store endringer når vi nå skal forhandle i Stortinget, avslutter Geir S. Toskedal.