LYTT TIL HAVBRUKSNÆRINGENS VARSKO-ROP

KrFs fylkestingsgruppe i MR
KrFs fylkestingsgruppe i Møre og Romsdal: Fra v.: Victoria Smenes, gruppeleder Randi Walderhaug Frisvoll og Harry Valderhaug

KrF Fylkestingsgruppe reagerer sterkt på regjeringens forslag til endring av grunnrenteskatten og frykter at forslaget til ny skatt for havbruksnæringen vil rasere kyst-Norge. -Havbruksnæringen bruker fjorder og sjøområder som tilhører fellesskapet, og består av oppdrettsselskap, leverandører, underleverandører, videreformidlere og flere. Disse virker sammen i et unikt samspill, som er en viktig del av kulturen vår her på kysten. De er en av Norges viktigste distriktsnæring, og er i hovedsak familieeide bedrifter som skaper arbeidsplasser lokalt og investerer i sine lokalsamfunn. Disse bedriftene står for en vesentlig andel av eksportinntektene i Norge og vi trenger sårt slike bedrifter for å sikre velferdsstaten framover.

-Vi har i dag et forutsigbart og rettferdig skattesystem i Norge. Nå har regjeringen allerede innført økning i skatten på norsk eierskap. Så opplever vi en endring over natten med grunnrentebeskatningen, og det i en tid der bedrifter og menig-mann opplever økte priser og renter. Denne grunnrenteskatten er ikke forutsigbar, og oppleves ikke rettferdig, risikoen ved å investere i Norge blir for høy.

-Bransjen selv er dypt bekymret for de varslede endringene og roper et varsko. Dette vil bety færre investeringer, mindre utvikling og sysselsetting. Forslaget om grunnrenten ligger i et komplisert fagområde, og øker dermed usikkerheten rundt hele ordningen. Det ville være naturlig med en bred samfunnsøkonomisk analyse før man i det hele tatt vurderer å gjøre slike endringer. -Hvordan vil dette påvirke utviklingen av distriktsnæringer? -Hva betyr endringene i rammebetingelser i forhold til planlagte investeringer for næringen, både på sjø og på land? -Hva betyr dette for kysten og kystkommunene?

Formueskatten må gis en innretning som reflekterer bedriftenes totale lønnsomhet. Størst mulig av verdiskapningen må skje i Norge og på kysten. Dagens forslag til grunnrente kan bidra til at større deler av videreforedlingen blir flyttet ut av Norge.

Innføring av grunnrente for havbruksnæringen må utsettes i påvente av en bred samfunnsøkonomisk analyse av konsekvensene før den vurderes iverksatt.

KrF fylkestingsgruppe Møre og Romsdal
Randi Walderhaug Frisvoll
Harry Valderhaug
Victoria Smenes
Per Ståle Tornes (vara)
Håvard Strand (vara)