Lytt til de ansatte i barnevernet

– Vi i KrF er svært fornøyde med at regjeringen vil kartlegge behovene og gi bedre tilbud om støtte til å utvikle kompetansen i barnevernet. De ansatte i barnevernet har en så viktig jobb at vi i mye større grad må lytte til deres behov, både på kompetanse- og ressurssiden, sier Geir Jørgen Bekkevold om regjeringens forslag til reformer i barnevernet.

Smilende Geir Jørgen Bekkevold

De ansatte i barnevernet har en så viktig jobb at vi i mye større grad må lytte til deres behov både på kompetanse- og ressurssiden.

KrF vil se nærmere på de ulike tiltakene, men det økte fokuset på tidlig innsats for utsatte barn er i alle fall helt i tråd med KrFs arbeid for voldsutsatte barn, blant annet i opptrappingsplanen mot vold i nære relasjoner.

– Samtidig merker vi oss at den nye ansvarsdelingen mellom stat og kommune, som innebærer en omfattende overføring av ansvar til kommunene, vil kunne være krevende alt etter som hvilke ressurser og kompetanse de ulike kommunene sitter med. KrF er opptatt av at ikke de aller mest sårbare, nemlig barnevernsbarna, skal bli skadelidende av disse strukturelle endringene, avslutter Bekkevold.