Lukasjenko out of office!

Hvis den Hviterussiske presidenten skal unngå at landet blir revet i filler, så må han tre av og la demokratiet får leve. Det fortjener det hviterussiske folket.

På KrFs landsmøtet i 2017, deltok bl.a. BCDs Volha Kovalkova. På bildet er hun sammen med tidligere Sokndals ordfører Trond Arne Pedersen, tidligere Kvitsøyordfører Mirjam Ydstebø og tidligere fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.
På KrFs landsmøtet i 2017, deltok bl.a. BCDs Volha Kovalkova. På bildet er hun sammen med tidligere Sokndals ordfører Trond Arne Pedersen, tidligere Kvitsøyordfører Mirjam Ydstebø og tidligere fylkesordfører Solveig Ege Tengesdal.

”Lukasjenko out of office!” stod det skrevet på en plakat holdt opp av en av mange demonstranter i Minsk forrige uke. Bildet ble delt på Facebook av vår gode venn Volha.

Sammen med kristendemokratiske venner har hun kjempet for frihet og demokrati år etter år etter år. Gjentatte ganger har de forsøkt å få registrere partiet, men hver gang blir listene avvist med stadig nye begrunnelser for avslaget. 

Ifølge valgkommisjonen i landet fikk sittende president Aleksandr Lukasjenko 81 prosent av stemmene. 

Det som skjer nå er en gjentakelse av det som har skjedd før. Makteliten overstyrer folkeviljen etter god gammel strategi fra Øst-Europa. Det er trist fordi det er et flott land med innbyggere som bare ønsker et normalt demokrati, uttalte stortingsrepresentant og medlem av stortingets utenriks- og forsvarskomité Geir Sigbjørn Toskedal (KrF) til Dagen 12.8.20.

KrF har samarbeidet med Belarusian Christian Democracy (BCD) i flere år. Under tidligere leder i KrF, Dagfinn Høybråten, ble det utviklet et nettverk som skulle hjelpe politiske partier i Hviterussland. Rogaland KrF fikk i oppgave å hjelpe BCD spesielt. Flere av oss har fått bidra til utvikling av partiprogram og hvordan en kan arbeide for å få frem politiske saker i opposisjon. Samtidig ga det oss et visst innblikk i hva det vil si å være politisk aktiv i et system som ikke aksepterer opposisjon mot sittende myndigheter. Det er positivt å se at opposisjonen har nå slått sammen kreftene sine i det som ligger an til å være en demokratisk revolusjon. BCDs nestleder, Volha Kovalkova, er nå en av to talspersoner for Sviatlana Tsikhanouskaya, som er frontfiguren for opposisjonen og vil forhåpentligvis lede landet gjennom denne krevende overgangsperioden. 

Det er nok nå!  

Flere tusen er pågrepet i protester etter valget i Hviterussland. Politiet har slått hardt ned på demonstranter og journalister. Flere kvelder har vi fulgt nyhetssendinger og reportasjer som viser hvordan fredelige demonstranter er blitt banket opp av sikkerhetspolitiet.  

Vi er glade for at vi har en tydelig utenriksminister som dagen etter valget uttrykte at voldsbruken mot demonstranter i Hviterussland er uakseptabel, samtidig fordømte hun sikkerhetsstyrkenes maktbruk mot demonstranter. Oppkjøringen til valget var i tillegg preget av arrestasjoner av politiske aktivister, journalister og observatører, i tillegg til omfattende restriksjoner på grunnleggende rettigheter som mediefrihet og forsamlingsfrihet.  – Slike tiltak er uforenlige med det å avholde fredelige, frie og rettferdige valg. 

President Lukasjenko har omtalt demonstrantene som ”en flokk sauer som er styrt av krefter i utlandet.” 

Til det vil vi si; flokken av demonstranter har sett seg lei av å ikke bli tatt på alvor, bli trakassert, bli sagt opp, jaget, banket opp og torturert fordi de ønsker å bidra til en positiv utvikling av landet de er født i og har vokst opp i.  Dette kaller vi grunnleggende menneskerettigheter som hver og en av oss har et sterkt forhold til – både i og utenfor Hviterussland.  

Hvis presidenten skal unngå at landet blir revet i filler, så må han tre av og la demokratiet får leve. Det fortjener det hviterussiske folket, uttaler gruppeleder for KrFs fylkestingsgruppe Solveig Ege Tengesdal og fylkesleder i Rogaland KrF Oddny Helen Turøy på vegne av arbeidsutvalget i Rogaland KrF.