Lossius om Aps alternative budsjett: – manglende ambisjoner for familiene

I dag la Arbeiderpartiet frem sitt alternative statsbudsjett. KrF har lest forslaget og er skuffet over manglende ambisjoner på vegne av familiene.

Jorunn Gleditsch Lossius
Jorunn Gleditsch Lossius

– De fratar foreldre valgfrihet og gjør det vanskeligere for foreldre som ikke er i jobb å få barn, sier Lossius som er KrF familiepolitiske talsperson. 

Hun møter Arbeiderpartiet til debatt i dagsnytt 18, på NRK i dag for å debattere familiepolitikk. Her finner du debatten: https://tv.nrk.no/serie/dagsnytt-atten-tv

– Vi er ikke imponert. Familiene må få muligheten til å selv velge hvordan de skal innrette sine liv i småbarnsfasen. Samlet sett gir forslaget et klart bilde av manglende ambisjoner på vegne av familiene, sier familiepolitisk talsperson Jorunn G. Lossius

AP kutter kontantstøtten 

I budsjettet går Arbeiderpartiet inn for å kutte kontantstøtten og redusere engangsstønaden. 

– Det betyr at de fratar foreldre valgfrihet og gjør det vanskeligere for foreldre som ikke er i jobb å få barn. Hver familie trenger sine egne skreddersydde løsninger, sier hun.

– KrF har tillitt til at familiene selv kan velge hvordan de vil organiser livene sine. 

Engangsstønaden kommer de som trenger det aller mest til gode 

Regjeringen la i oktober frem sitt forslag til statsbudsjett. Her har KrF fått gjennomslag for å øke engangsstønaden fra 84.720 til 90.300 kroner.

– Dette er kjempeviktig for alle de familiene som ikke har opparbeidede rettigheter og ofte dårligere økonomi. KrF har jobbet hardt for denne gruppen i lang tid, og derfor er det gledelig at engangsstønaden øker nok en gang, sier Lossius 

Beviser nok en gang at KrF er familiepartiet 

Denne høsten har Arbeiderpartiet lagt frem alternativt budsjett og nytt stortingsprogram. KrFs familiepolitiske talsperson er ikke imponert. Hun mener disse to dokumentene samlet sett gir et bilde av manglende ambisjoner på vegne av familiene. 

– Ap serverer rett og slett familiene med disse to dokumentene mindre valgfrihet og mindre fleksibilitet, sier Lossius

– KrF vil styrke familiene, ikke styre dem. Vårt mål er at norske barn skal vokse opp i trygge og stabile familier med stor valgfrihet til å forme sin egen hverdag slik de selv ønsker.