Løftebrudd fra regjeringen

I forkant av Vikens beslutning om oppløsning av fylket, garanterte finansminister Vedum at en oppløsning skulle fullfinansieres av staten. I dag kom fasit: i statsbudsjettet er det kun satt av 200 millioner kroner til oppløsning av fylker og kommuner. Dette skal finansiere oppløsning av Viken, Vestfold og Telemark, og Troms og Finnmark, samt Ålesund kommune.

Hvis det ikke kommer mer penger på bordet er det alvorlig for innbyggerne i Viken, og gir de tre nye fylkene en svært dårlig start

-Dette er ikke nok til å dekke delingskostnadene. Om det ikke kommer mer på bordet er det dramatisk for Viken fylkeskommunes tjenestetilbud. Nå må Vikens innbyggere betale for Senterpartiets symbolpolitikk, sier Ida Lindtveit Røse, gruppeleder for Viken KrF.

Beregningene av kostnadene for en oppløsning av fylket er godt kjent etter den administrative utredningen, både for finansministeren og fylkestingets flertall. Budsjettet for Viken er på 385 millioner kroner over to år, og fylkesrådet har bedt om at regjeringen dekker 377 millioner kroner av dette. En fullfinansiering ble lagt frem som en forutsetning for et oppdelingsvedtak.

-Den gang advarte vi sterkt mot en oppløsning, og at nærmere en halv milliard kroner burde brukes på flere sykepleiere, lærere eller en bedre kollektivtransport, fremfor en omkamp om fylkesgrenser. Det beløpet regjeringen legger på bordet dekker så vidt Viken sine delingskostnader alene. Så kommer de andre fylkeskommunene i tillegg.

Når regjeringen ikke kompenserer for oppløsningen, må fylkeskommunen selv dekke kostnadene for oppløsningen.

-For Senterpartiet er det viktigere hvordan fylkesgrensene ser ut, enn gode tjenester til innbyggerne. Hvis det ikke kommer mer penger på bordet er det alvorlig for innbyggerne i Viken, og gir de tre nye fylkene en svært dårlig start, avslutter Lindtveit Røse.