Likestilling hele livet

Pensjonsreformen må evalueres i et kjønnsperspektiv der det utredes en løpende deling av pensjonspoeng mellom par med barn, mener KrFs landsstyre.

Bilde av 50/50 kjønnstegn
Gender equal opportunity or representation written with chalk on a blackboard

De nylige vedtakene i Stortinget knyttet til likestillingsmeldingen gir håp om en mer rettferdig økonomisk utvikling for kvinner. I pensjonsreformen ligger en forventning om at partene skal evaluere reformen i 2017. I denne sammenhengen må kjønnsperspektivet trekkes sterkere inn, uttaler Landsstyret i KrF.

Det er fortsatt rom for forbedringer av det nye pensjonssystemet sett fra et kvinneperspektiv. Det er nedsatt et offentlig utvalg som skal se på hvordan etterlatteytelsene skal se ut i det nye pensjonssystemet, og da må likestillingsperspektivet ivaretas.

Løpende deling av pensjonspoeng mellom gifte og samboende der de har felles barn bør også utredes. Familiene tar valg som en enhet og bør også kunne fordele pensjonspoeng seg i mellom når den ene av foreldrene har tatt et større omsorgsansvar.

Landsstyret anmoder derfor regjeringen om å evaluere pensjonsreformen i et kjønnsperspektiv der løpende deling av pensjonspoeng mellom par med barn inngår, og der etterlatteytelsene blir vurdert.

 

 Vedtatt av KrFs landsstyre 23. april 2016