Viken KrF presser på for rettferdig opptak til høyere utdanning

Videregående skole. Mobbing.
Illustrasjonsbilde: www.colourbox.com

Hvilken videre utdanning du kommer inn på, vil være definerende for resten av livet. Mange elever har jobbet hele videregående med klare mål for hvilken retning de vil videre

Ida Lindtveit Røse, førstekandidat for Akershus KrF.

I lys av koronasituasjonen valgte regjeringen å avlyse eksamen for 2020. avgangselever hadde rekordhøye karaktervitnemål. Dette medførte at unge som valgte å gå på folkehøgskole, eller på andre måter ta et friår i 2020, plutselig ikke kom inn på sine ønskede studier.

De skriftlige eksamenene er nå avlyst for 2021 også. Det medfører at søkere født i 2000, vil få konkurranse fra to kull uten skriftlige eksamenskarakterer som en del av vitnemålet, sier hun.

På Viken KrFs fylkesårsmøte 13 mars, ble det vedtatt en tydelig uttalelse. Når regjeringen to år på rad avlyser eksamen, får det store konsekvenser i opptaket til høyere utdanning. Da bør det også innføres kompenserende tiltak, slik at konkurransen om studieplassene blir rettferdig for alle.

Grunnlaget for konkurransen mellom søkerne er ulikt, og det er små marginer. Derfor må det gjøres justeringer slik at alle som søker på førstegangsvitnemål gjør det med like forutsetninger, avslutter Lindtveit Røse.

Les hele uttalelsen her:

Fristen for å søke høyere utdanning nærmer seg, og mange venter i spenning. Hvilken videre utdanning du kommer inn på, vil være definerende for resten av livet. Mange elever har jobbet hele videregående med klare mål for hvilken retning de vil videre.

Det gjaldt også elevene som gikk ut for to år siden. Som uvitende om en kommende koronasituasjon, valgte et friår. I god tro på at karaktersnittet fra videregående med god margin ville være godt nok til å komme inn på drømmestudie også året etter.

Men i lys av koronasituasjonen valgte regjeringen å avlyse eksamen for 2020. Det er ikke uvanlig at eksamenskarakterene er lavere enn standpunkt, og dermed er med på å redusere snittet. Fjorårets avgangselever hadde rekordhøye karaktervitnemål. Dette medførte at unge som valgte å gå på folkehøgskole, eller på andre måter ta et friår i 2020, plutselig ikke kom inn på sine ønskede studier.

De skriftlige eksamenene er nå avlyst for 2021 også. Det medfører at søkere født i 2000, vil få konkurranse fra to kull uten skriftlige eksamenskarakterer som en del av vitnemålet. Grunnlaget for konkurransen mellom søkerne er ulikt, og det er små marginer. Derfor må det gjøres justeringer slik at alle som søker på førstegangsvitnemål gjør det med like forutsetninger.

På Viken KrFs fylkesårsmøte 13 mars, ble det vedtatt en tydelig uttalelse. Når regjeringen to år på rad avlyser eksamen, får det store konsekvenser i opptaket til høyere utdanning. Da bør det også innføres kompenserende tiltak, slik at konkurransen om studieplassene blir rettferdig for alle.