KrF ønsket mer til Hæren i langtidsplanen

– KrF støtter nivåhevingen av forsvarsbudsjettene, nye kampfly og nye ubåter. Satsing på god etterretning er også klokt. Mye er bra med langtidsplanen, men vi deler bekymringen til hærsjefen over at nødvendig modernisering av hæren nå skyves ut i en usikker framtid, sier KrF-leder Knut Arild Hareide.

Knut Arild Hareide
FOTO: AGNETE BRUN

– KrF har arbeidet for en bred enighet om langtidsplanen, men sentrumspartiene fikk ikke gjennomslag for sitt ønske om å framskynde investeringene i Hæren, styrke Heimevernet og sikre en delt løsning mellom Evenes og Andøya. Dermed fikk vi ikke en så bred enighet om langtidsplanen som vi ønsker, sier Hareide.

KrF og de andre sentrumspartiene vil ikke bruke rundt 11 milliarder kroner på et kostbart kjøp av nye maritime overvåkningsfly nå, når dagens Orionfly nettopp er skrogmessig opprustet for milliardbeløp og kan fly i mange år til. KrF vil beholde Orion-flyene på den godt utbygde basen ved flyplassen på Andøya.

– I stedet for milliardinvesteringene på nye overvåkingsfly vil KrF satse mer på Hæren. Brigaden i nord trenger nytt og moderne utstyr for å fylle sin viktige rolle i årene framover. KrF vil styrke Forsvaret i nord. Det er derfor positivt at det nå er bred enighet om å avvise regjeringens forslag om å avvikle Kystjegerkommandoen ved Harstad, sier Hareide.