Landsmøte 2021: Innlegg av Bente Groven-Syversen

Innlegg av Bente Groven-Syversen under KrFs landsmøte 2021

Takk vyrde dirigentar og takk til Kjell Ingolf for en god tale.

Gode landsmøte !

Jeg vil bruke tiden på to viktige saker som vi skal diskuteres på landsmøtet:

Pappakvoten

PAPPAKVOTEN MÅ IKKE KUTTES MED 30% – MEN FELLESDELEN BØR ØKES MED 4 UKER

Hva betyr det at pappa eller partner har deler av foreldrepermisjonen ?

  • Pappa er viktig for barnas utvikling

En sensitiv og lydhør pappa påvirker barnets utvikling positivt. Men bare hvis han tilbringer mye tid med barnet i løpet av første leveår. Forskningen viste at disse barna hadde mindre utagerende adferd som to-åringer

  • Delt omsorg for de små barna gir bedre forståelse for delt ansvar i hjemmet

Vitnesbyrd :

  • ESPEN «Det var først når jeg hadde det daglige ansvaret for vår datter over såpass lang tid at jeg følte at min kone virkelig stolte på at jeg kunne klare det»
  • ANDERS mente at det skaper et sterkere bånd mellom far og barn når mor var «ute av ligningen»,– Det sier noe om den følelsen av at det er viktig å etablere denne relasjonen helt upåvirket av mor.

HVILKE UTSLAG GJØR DET AT KVOTEN FOR PAPPA ELLER PARTNER ENDRES  ?

Svært enkelt svar – det betyr alt, i alle fall føreløpig. Tall fra SSB og NAV viser svært tydelig at 70 % av fedre tar ut nøyaktig det antall uker som kvoten er. Det har de siste årene vært sjonglert med pappapermen fra 14 ned til 10 uker og så opp til 15 – og far følger etter.

Hva dette skyldes er uklart, men at kvoten er av stor betydning er utvilsomt. Noen fedre har f.eks sagt at de opplever det som svært mye enklere å forhandle med arbeidsgiver når alternativet er at ukene blir borte.

SÅ STEM MOT DEN NEGATIVE INNSTILLINGEN PÅ FORSLAG 184 FRA KRFKvinner og KRFU og forslag 198 fra KRFU.

Pårørendedager

Det er strålende at vi i KrF nå virkelig ser denne gruppen og det er viktig å anerkjenne at det er en mangslungen gruppe som trenger ulike håndslag fra storsamfunnet utfra sin situasjon. Her kan KRF sette sammen en «superpakke» som virkelig viser at vi ser dem!

Dette er også en økende utfordring – det blir flere som trenger pårørende og færre som kan bidra som pårørende. Dobling av antall eldre følges IKKE av en dobling av antall «sønner og døtre»

I tillegg til en kontantstøtte for de som har hjelpetrengende eldre boende hjemme, samt avlastning via fastlegen foreslår KrF Kvinner derfor å innføre pårørendedager – etter modell fra omsorgsdager for barn:

  • En slik ordning vil gjøre det enklere å delta overfor pårørende med felleskap og følge til lege/undersøkelser osv – samtidig som en står i arbeid.
  • Det er enkelt å gjennomføre i regel og avtaleverk
  • ER en kjent modell for arbeidstagere og arbeidsgivere 
  • Kan benyttes av alle pårørende – ikke avhengig av alder

Dette er en ordning som Pårørendealliansen også etterlyser – bruk etablerte ordninger !

STEM MOT DEN NEGATIVE INNSTILLINGEN PÅ FORSLAG 648 – GODT LANDSMØTE!!