Landingsplass ved sykehuset i Namsos

Sykehuset i Namsos har en viktig funksjon for et stort omland preget av lange avstander og krevende kommunikasjon.

Vi er redd for at akuttfunksjonen på sykehuset står i fare om kort tid dersom ny landingsplassen ikke blir realisert. Akuttfunksjonen er kjempeviktig for befolkningen sin trygghet. Den tryggheten er en må være der for at vi skal kunne ha bosetting i hele fylket og for at distriktspolitikken vår skal være troverdig. 

Sykehuset i Namsos har en landingsplass. Nå skal det kjøpes større helikopter.

Større helikopter gjør krav på større plass rundt landingsplassen. Planer om ny landingsplass har vært klar i mange år. Denne planlagte landingsplassen er framtidsrettet med tanke på større helikopter.

Manglende avklaring gjør at det totale bilde er ganske kritisk for sykehuset i Namsos akkurat nå. Det skapes en unødvendig usikkerhet for alle innbyggere i Namdalen, en region med store avstander og som er avhengig av akuttfunksjonen ved Sykehuset Namsos. En tilfredsstillende landingsplass for nye og større ambulansehelikopter er en viktig forutsetning.

Nasjonal sykehusplan sier at sykehuset i Namsos skal ha akutt funksjon, men vi er bekymret for at manglende avklaring på landingsplass for helikopter får konsekvenser for akuttfunksjonen.

Saken må få en rask avklaring og Namsos sykehus på få landingsplass for helikopter, fortsatt utenfor sykehuset.

Trøndelag KrF, Namsos KrF, Nærøysund KrF og KrF på fylkestinget ber om at Stortingsgruppen tar saken på største alvor. Det handler også om troverdighet i distriktspolitikken for KrF.

For å belyse saken og dens viktighet for Namsos og Namdalen, så ber vi om et møte i Namsos. Det er et alternativ at vi kommer til Oslo.

Uansett så håper vi å få anledning til å ha en dialog om saken og at vi både lokalt og regionalt, kan få gi våre innspill og få kunnskap om hvilke vurderinger og avveininger dere gjør.

Hilsen

Trøndelag KrF v/ Bente Bostad

Namsos KrF v/Astrid M.G. Angelus

Nærøysund KrF v/Anne Lise Prestvik

Fylkestingsgruppen v/ Karin Bjørkhaug

Kommunestyregruppen i Namsos v/Anette Liseter

Kommunestyregruppen i Nærøysund v/Thor Lanesskog