Kvinner og menn må sikres like gode helsetjenester

Granavoll-erklæringa fastsetter at det er et offentlig ansvar å sikre gode helse- og omsorgstjenester til alle. KrF forventer derfor at Solberg-regjeringa fokuserer mer på kvinnehelse, slik at kvinner og menn i praksis får like gode helsetjenester.

Illustrasjonsbilde av en kvinne som holder fingrene sine mot tinningen for å signalisere at hun har hodepine.
Illustrasjonsfoto

KrF vil:

  • at alle helseprofesjonsutdanninger gir kunnskap om kvinnehelse og forståelse av kjønnsforskjeller
  • at det satses mer på forskning på kvinnehelse
  • at Kvinnehelseportalen.no sikres finansiering og blir en motvekt til bloggere og andre som opptrer som helseguruer på nettet

Kunnskapen om at kvinner og menn har ulike helseplager, men også ulike symptomer på lik sykdom og forskjellig reaksjoner på behandling, har økt de siste årene. Men medisinsk forskning foregår fortsatt i stor utstrekning på menn. Diffuse, kroniske lidelser som oftest rammer kvinner, får mindre oppmerksomhet enn «blålyssykdommer».