Morten Egeberg brenner for kultur og næring

5. Kandidat Morten Egeberg

Kulturminner: Jeg har et særlig hjerte for middelalderkirkene.
Næring: Vi må støtte opp under innovativ næringsutvikling innen landbruk.
Tannhelse: Rusavhengige, unge og eldre med begrenset økonomi må få tannbehandling til redusert pris.