Kultur er bolyst, bærekraft og folkehelse 

Bilde av Johan Dahle Fossan
Johan Dahle Fossan representerer KrF på fylkestinget og sitter i hovdutvalg for utdanning på fylket.

Rådsmøtet i Trøndelag KrF vil at den videregående skolen i Trøndelag fortsatt skal tilby elevene estetiske fag, deriblant musikk, dans og drama (MDD), og at elever i hele fylket skal kunne velge det. 

KrF ønsker en videregående skole som ser hver enkelt elev og som skaper gode samfunnsborgere som mestrer livet. God faglig og sosial læring krever gode lærere og et godt læringsmiljø som kan legge til rette for elevenes utvikling og trivsel. Den negative utviklingen i ungdommers psykiske helse viser behovet for en skole som ser hele mennesket og som gir elever på alle nivåer gode mestringsopplevelser. 

Kreative og estetiske fag spiller en viktig rolle for at vi kan oppnå en slik skole. Ungdommer som får utviklet sine kreative ferdigheter gjennom tilbud på musikk, dans og drama på videregående skole er ofte viktige ressurser i sitt lokalmiljø innenfor kulturområdet.  

KrF mener at kultur har en egenverdi.  
Kultur blir ikke til av seg selv, det må villes og det må legges til rette for det.  
Kultur betyr noe for hvilket samfunn vi får. 

Musikk, dans og drama fyller flere funksjoner. Det kan være akkurat disse fagene som bidrar til at elever i videregående skole faktisk fullfører. Det kan også være starten på en suksessrik yrkeskarriere som utøvende innen ulike kunst- og kulturformer. Det er utrolig inspirerende og motiverende når det skjer. Like viktig er det at vi trenger folk som kan tenke seg å jobbe innenfor kultur på alle områder. Fra organisering og administrasjon til utøvelse. Fra amatør til profesjonell.  

Beskrivelsen av hvor viktig musikk, dans og drama er, kan etterlate et inntrykk av at teoretiske fag ikke er like viktig. Det er urettferdig. Poenget er at alle elever er forskjellige, og det trengs forskjellige tilbud for at elevene skal få utvikle seg og ta ut sitt potensial. Elever lærer på ulike måter. Det er en styrke, og det er noe samfunnet trenger. Når alle ferdigheter samhandler har vi et utgangspunkt for god samfunnsutvikling. Kreativitet er nødvendig for et samfunn i omstilling.  

KrF tar de økonomiske og demografiske utfordringene som Trøndelag fylkeskommune har på alvor. Men en videregående skole uten musikk, dans og drama gir oss et fylke som er fattig på mer enn penger.