Kryss en kvinne ved valget

Kvinner og menn skal ha like rettigheter og muligheter. For å bygge et godt samfunn, trenger vi både kvinner og menn med deres kompetanse og erfaring. Det betyr at både menn og kvinner har et ansvar for å løfte frem kvinners plass og posisjon.

Begge kjønn må ta ansvar for å skape likestilling i politikken.Vi har fortsatt en jobb å gjøre for å øke tallet på kvinner i kommunestyrer og fylkesting, ikke minst når det gjelder politiske lederposisjoner.

KrFs sentralstyre vil oppfordre velgere til å gi personstemme til dyktige kvinnelige kandidater ved valget.

 

Vedtatt av KrFs sentralstyre 14. august 2015