KrFs utviklingsmelding: Veivalg er verdivalg

– KrF har alltid stått på de fattiges side. Helt siden vi tok initiativ til å få på plass Norges første utviklingsminister i 1983 har fattigdomsfokus og nødvendigheten av å løfte blikket utover våre landegrenser vært en del av KrFs DNA, sier Knut Arild Hareide. KrF har nå lansert sin egen utviklingsmelding.

Knut Arild Hareide, Hilde Frafjord Johnson og Sturla Henriksbø med utviklingsmeldingen

I dag lanserer KrF sin utviklingsmelding: verdivalg og veivalg i en ny tid.

– Det er behov for en ny retning for norsk utviklingspolitikk, sier Hareide.

Meldingen fokuserer på de store politikkområdene som påvirker utviklingslandene utover «bare» bistanden, enten det gjelder Statens Pensjonsfonds disponeringer eller skatteparadiser.

– Dette krever politiske endringer. Norge bør ikke gi med den ene hånden og ta med den andre. Samtidig foreslår KrF store reformer i norsk bistandspolitikk.

Sammen med Hilde Frafjord Johnson og leder av KrFs internasjonale utvalg Sturla Henriksbø, påpeker han at det er nødvendig med nye grep som skal sikre langsiktighet, forutsigbarhet og en forsterket fattigdomsorientering. Gjennom tverrpolitisk enighet om en overordnet bistandsnøkkel kan vilkårlighet i prioriteringene unngås.

– Vi foreslår at store tematiske satsinger bl.a. for utdanning, helse og næringsutvikling forankres i flerårige avtaler i Stortinget. Samtidig er vi tydelige på at fattigdomsbekjempelse og ikke norske egeninteresser skal være styrende for arbeidet med å bistå sårbare stater.

– Det bør være slike verdivalg som styrer veivalgene i utviklingspolitikken, understreker Hareide.

Utviklingsmeldingen til nedlasting (pdf 7,07 MB)her

Eller trykk på bildet under, og les den på skjerm