Derfor stemte KrF for å reversere taxfree-kvotene

Den 20. november stemte KrF for et forslag om å endre taxfree-kvoter for alkohol. Her er KrFs svar på noen av spørsmålene vi har fått i forbindelse med den saken.

Bilde av en Taxfree-butikk
«FrP kan gjerne være skuffet over KrFs politiske prioriteringer i denne saken. Frp og KrF har veldig ulike alkoholpolitikk.» Foto: Kjetil Ree/Wikimedia commons

Hvorfor stemte KrF for å reversere endringene i taxfree-ordningen?

Høsten 2013 hadde KrF og Venstre inngått en samarbeidsavtale med H-Frp-regjeringen der det stod tydelig at hovedlinjene i alkoholpolitikken i Norge skulle ligge fast. I juni 2014, bare et halvt år senere, valgte regjeringen likevel å endre taxfree-kvotene slik at de fleste fikk mulighet til å øke sitt alkoholkjøp med 50 prosent. Dette kunne skje ved at de som ikke kjøpte tobakk, fikk mulighet til å kjøpe inntil to flasker ekstra vin i stedet.

Dette var en betydelig liberalisering og et direkte brudd på samarbeidsavtalen. KrF stemte imot dette i Stortinget og har aldri akseptert denne endringen. Det var H, Frp og V som alene stemte for endringen i 2014, og det er den eneste budsjettsaken de siste fem årene der KrF har stemt mot regjeringspartiene og ikke vært en del av en enighet. Det sier både noe om at KrF definitivt har vært lojale mot de budsjettenighetene vi har vært en del av, og samtidig burde det på ingen måte overraske noen at KrF er imot endringen av taxfree-kvotene.

Hvorfor stemte dere for dette akkurat nå når dere skal inn i sonderinger med regjeringen?

En solidarisk alkoholpolitikk som fører til reduserte alkoholproblemer, økt trygghet og bedre folkehelse har alltid vært viktig for KrF. Allerede i februar i år fremmet KrF et såkalt representantforslag i Stortinget med 14 konkrete forslag til en mer offensiv og solidarisk alkoholpolitikk. (Dette forslaget kan leses i sin helhet ved å klikke på denne lenken.) Dette forslaget ble ikke behandlet i Stortinget før nå den 20. november.

Da kom det opp et konkret forslag fra Ap om å reversere taxfree-kvotene fra 2019 av, slik at man ikke lenger skulle kunne bytte inn tobakkskvoten mot alkohol. Det mente KrF at vi ikke kunne stemme for, nettopp av ryddighet med tanke på de pågående budsjettforhandlingene vi hadde med regjeringspartiene. Deretter ble forslaget endret til å gjelde fra 2020 i stedet for 2019. Da gjaldt ikke dette lenger det budsjettåret som vi forhandlet med regjeringen om, og vi valgte da å stemme for, ettersom dette er KrFs politikk og noe vi alltid har ment.

Skjønte dere ikke at dette ville provosere Frp?

Vi hadde selvsagt ikke planlagt at dette forslaget skulle komme opp i Stortinget akkurat på denne dagen for å terge verken Frp eller andre. Det faller på sin egen urimelighet gitt at forslaget ble lagt frem i februar. Vi har dessuten også vært konsekvente og ryddige i vår behandlingen av saken. For KrFs del skulle vi gjerne ha reversert taxfree-kvotene allerede fra 2019 av, men av respekt for forhandlingene med regjeringspartiene valgte vi å ikke stemme for det forslaget.

FrP kan gjerne være skuffet over KrFs politiske prioriteringer i denne saken. Frp og KrF har veldig ulike alkoholpolitikk. Det er en ærlig sak. Men de har ingen grunn til å være irritert over KrFs opptreden. Vi har ikke stemt for noe som påvirket budsjettet som vi satt og forhandlet om. Vi har heller aldri stemt for taxfree-endringene i Stortinget. Det er med andre ord ikke slik at vi nå «snur» på noe vi har gått med på i budsjettforhandlinger tidligere. Vi valgte å stemme mot disse endringene i 2014 og har vært tydelige på vårt standpunkt hele veien.

Er det nå så farlig med litt økning på taxfree-salget?

Økte taxfree-kvoter er dårlig alkoholpolitikk, dårlig fordelingspolitikk og dårlig klimapolitikk. Endringen førte til en tydelig nedgang i Vinmonopolets salg. Se f.eks.: https://www.dn.no/smak/vinmonopolet/resultater/livsstil/vin/nedgang-i-polsalget-etter-nye-taxfree-regler/1-1-5280716

Gode reguleringer gir færre alkoholproblemer, og et sterkt Vinmonopol er en viktig del av den måten vi har regulert alkoholomsetning på i Norge. Det er også anbefalt av for eksempel Verdens helseorganisasjon (WHO) som et viktig alkoholpolitisk virkemiddel. Vinmonopolet er en suksess, og KrF ønsker derfor fortsatt et sterkt Vinmonopol. Da er vi mot mer frislipp via taxfree-ordningen og andre tiltak som svekker Vinmonopolets stilling.