KrFs stortingsgruppe har konstituert seg

– KrFs nye stortingsgruppe sitter med betydelig politisk kompetanse og erfaring, og jeg fram til å forvalte tilliten velgerne våre har vist oss sammen med dem og jobbe for gjennomslag for KrFs politikk, sier parlamentarisk leder Knut Arild Hareide.

I dag ble fordelingen oppgaver og komitéverv i KrFs nye stortingsgruppe klar, og Olaug V. Bollestad får ledervervet i helse- og omsorgskomiteen.

– Det er et stort ansvar å lede en så viktig komité som helsekomiteen, og jeg er ydmyk for oppgaven. Det vil komme mange betydningsfulle saker framover, som blant annet løft i eldreomsorgen og ny bioteknologilov, sier hun.

Knut Arild Hareide fortsetter som parlamentarisk leder, og får nå med seg Hans Fredrik Grøvan som parlamentarisk nestleder.

– Hans Fredrik Grøvan er en betydelig kapasitet med bred politisk kompetanse, og jeg ser fram til å samarbeide tett med ham som parlamentarisk nestleder, sier Hareide.

Fordelingen av komitéverv i KrF blir som følger:

Helse- og omsorgskomiteen: Olaug Bollestad, leder

Utenriks- og forsvarskomiteen: Knut Arild Hareide

Finanskomiteen: Kjell Ingolf Ropstad

Familie-, kirke- og kulturkomiteen: Geir Jørgen Bekkevold

Utdannings- og forskningskomiteen: Hans Fredrik Grøvan

Kontroll og konstitusjonskomiteen: Hans Fredrik Grøvan

Energi- og miljøkomiteen: Tore Storehaug

Kommunal- og forvaltningskomiteen: Torhild Bransdal

Næringskomiteen: Steinar Reiten