KrFs programkomite sier nei til nye oljelisenser

– Vi er opptatt av å være radikal i klimapolitikken på en ansvarlig måte, sier leder for programkomiteen Erik Lunde om komiteens forslag til ny oljepolitikk.

Portrett av Erik Lunde i høstfarger
Erik Lunde, leder av KrFs programkomite. Foto: Jakob Bjørnøy

Ingen nye oljelisenser

KrFs programkomite foreslår i sitt utkast til program å ikke gi nye oljelisenser. I programforslaget heter det:

«Tiden for å lyse ut nye, brede konsesjonsrunder og stimulere til leting etter mer olje, er forbi. Fremtidige lisenstildelinger må begrenses til utvidelser eller forlengelse knyttet til allerede eksisterende produksjon i modne områder.»

– Forslaget til program som programkomiteen snart legger frem.

– Forslaget innebærer en kraftig skjerping av KrFs klimapolitikk, sier leder for programkomiteen Erik Lunde.

Et taktskifte

Lunde kaller dette forslaget et taktskifte i norsk oljepolitikk.

– Det er en politikk for å sørge for at man ikke nå setter i gang ny leteaktivitet og nye investeringer i ulønnsomme prosjekter som forsinker prosessen med å omstille petroleumsnasjonen til en fornybar nasjon, sier Lunde.

– Dette er ikke noen «skru-av-politikk», men et taktskifte. Vi setter ikke noen sluttdato og sier at alt bør kuttes tvert. Det kan være problematisk. Men det er en planlagt omstilling, sier han.

I tråd med Klimaomstillingsutvalgets anbefaling

Forslaget som legges frem er i tråd med det Klimaomstillingsutvalget har anbefalt.

– Dette forslaget bygger på en anbefaling fra Klimaomstillingsutvalgets anbefaling. De sier dette er den beste og mest ansvarlige måten å få til en omstilling på, sier Lunde.

– Det handler ikke om at vi skal sette noe sluttdato eller skru av kranene, men at vi skal peke i en retning og trenger å ta noen grep for omstillingen, avslutter han.

Endelig politikk vedtas på KrFs landsmøte

Om forslaget blir vedtatt gjenstår enda å se. Programmet, som ikke er lagt frem enda, og som inneholder blant annet dette forslaget, skal debatteres på KrFs landsmøte som finner sted 29. april til 2. mai 2021.