Her er KrFs nye stortingsgruppe

KrFs stortingsgruppe

Knut Arild Hareide
Hordaland

Partileder, parlamentarisk leder og sitter i Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget

Olaug V. Bollestad
Rogaland

Leder for Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget

Kjell Ingolf Ropstad
Aust-Agder

Sitter i Finanskomiteen på Stortinget

Hans Fredrik Grøvan
Vest-Agder

Parlamentarisk nestleder og sitter i Utdannings- og forskningskomiteen og i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget

Torhild Bransdal
Vest-Agder

Sitter i Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget

Steinar Reiten
Møre og Romsdal

Sitter i Næringskomiteen på Stortinget

Les mer om han her

Tore Storehaug
Sogn og Fjordane

Sitter i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget

Les mer om han her

Geir Jørgen Bekkevold
Telemark

Sitter i Familie-, kirke- og kulturkomiteen på Stortinget