Barnehage: -KrFs kamp for bedre barnehager har gitt uttelling

KrFs Geir Jørgen Bekkevold er svært fornøyd med ny rapport som viser at de fleste er fornøyd med både personalet i barnehagene og ventetiden på å få plass. – Dette er veldig gledelige tall, sier Bekkevold.

To smilende små jenter omringet av høstblader

Ifølge Innbyggerundersøkelsen fra juli 2017 er 4 av 5 foreldre med barn i offentlig barnehage fornøyde med stabiliteten i personalet. 3 av 4 er fornøyd med ventetiden på å få barnehageplass. – Barnehagen er en viktig del av familiers hverdag, derfor er kvalitet i barnehagene en helt sentral del av KrFs familiepolitikk,sier Bekkevold.

I 2015 gikk KrF til valg på bedre barnehager. KrF har fått på plass en pedagognorm, flere opptak og styrket barnehagebevilgningen ved hver budsjettforhandling.

– I budsjettforlikene denne perioden har KrF fått til 2600 flere plasser enn det regjeringen la opp til. Men dette er ikke nok. KrF vil ha enda flere pedagoger i barnehagene og derfor prioriterer vi nå en bemanningsnorm, forteller Bekkevold.

– For de minste barna er det ekstremt viktig med trygge fang å krype opp på. Dette er også tilbakemeldingene vi får fra barnehageansatte selv. Vi må få flere øyne som kan se flere barn. Å investere i barn er det beste vi kan gjøre, sier Bekkevold.

KrF vil også kjempe for flere opptak gjennom året, og et ekstra opptak er allerede vedtatt og trer i kraft i år.

Vil du lese mer om KrFs barnehagepolitikk? se her