KrFs alternative prioriteringer i Viken

Et løft for yrkesfagene, forhindre drop-out, gode trygge lokalsamfunn og forsterket klima- og miljøinnsats er KrFs prioriteringer i det siste budsjettet for Viken fylkeskommune.

En stram fylkesøkonomi, og avvikling av Viken fylkeskommune ligger som avgjørende forutsetninger for handlingsrommet i budsjettet for Vikens siste budsjettår.

  • Når økonomien er stram, så må vi prioritere det viktigste. Vi har prioriteringer som skiller seg tydelig fra de rødgrønnes, sier gruppeleder Ida Lindtveit Røse.

I KrFs budsjett ligger det blant annet inne støtte til skolehelsetjenesten, et utstyrsløft for yrkesfagene, sommerskole. KrF styrker TT-ordningen, og bevilger en ekstra økning til frivillige organisasjoner. Og styrker arbeide med klima og miljø, med utvidelse av fleksible billettsystemer, utbygging av ladestasjoner og tiltak for Oslofjorden.

  • Vi mener at det ikke nødvendigvis er fylkeskommunen som er best til å utvikle tilbud, møteplasser og aktiviteter i lokalsamfunnene. Derfor vil vi styrke de frivillige organisasjonene som legger til rette med avgjørende viktige tilbud for innbyggere i alle generasjoner, sier Lindtveit Røse.

KrF er spesielt opptatt av å motvirke utenforskap, og psykisk uhelse.

  • Vi har omdisponert og omprioritert midler til de som er i ferd med å falle utenfor. Når en hel generasjon rapporterer om psykisk uhelse, så må vi ta grep. Vi må ikke risikere å få hele ungdomskull som sliter med sosial angst, depresjon, spiseforstyrrelser eller andre psykiske utfordringer. Vi må ha et større apparat for å møte unge i ulike livssituasjoner, og prioriterer derfor støtte til skolehelsetjenesten og et tilskudd til ROS – rådgivning for spiseforstyrrelser, sier Britt Gulbrandsen.

For å saldere budsjettet vil KrF blant annet kutte antall fylkesråder.

  • Det neste året skal Viken avvikles, og det krever mye av fylkets midler. Allerede nå ser vi at det går utover utvikling og styrking av innbyggernes tjenestetilbud. Derfor foreslår vi å redusere antallet fylkesråder og gjennomføre flere møter som dagmøter eller på teams i dette siste året, avslutter Ida Lindtveit Røse.

Alternativt tallbudsjett:

Verbalforslag:

  1. Fylkesrådet bes gå i dialog med næringslivet i Viken med sikte på å inngå et samarbeid om et felles utstyrsløft i de videregående skolene.
  2. Fylkesrådet bes endre rutinene for tildeling av tilskudd etter søknad for å sikre mer forutsigbarhet for mottakere av ulike tilskudd.
  3. Fylkesrådet bes gå i dialog med de andre fylkeskommunene med sikte på å inngå et samarbeid om en felles app rettet mot ung kultur (Bizzy).