KrF vil utvide pleiepengeordningen og fjerne 5-årsregelen

KrF fremmer i dag et forslag om at familier med syke barn skal få mer forutsigbarhet og trygghet gjennom å utvide pleiepengeordningen. KrF vil fjerne 5-årsregelen, øke lønnskompensasjonen fra 66% til 100% og vil at familier med psykisk utviklingshemmede også kan få pleiepenger etter barnet er fylt 18 år. – Dette er en stor seier for disse familiene sier Kjell Ingolf Ropstad.

Portrett av Kjell Ingolf Ropstad
FOTOGRAF: FLIPFILM DANIEL MORK

– Nå håper vi på tilslutning til å sikre familiene mulighet til å motta pleiepenger også utover 1300 dager som jo er loven i dag. Vi ber om en proposisjon fra regjeringen og mener dette er svært viktig for å sikre barna en størst mulig trygghet, sier Ropstad.

KrF har prioritert denne gruppen og har det siste år vært meget aktive:

  • Vi stemte imot regjeringens innstramminger i forrige periode.
  • Fremmet forslag i trontaledebatten i oktober om at regjeringen måtte fremme ny sak om pleiepenger som ble enstemmig vedtatt.
  • Fikk store gjennomslag i forhandlingene om statsbudsjettet for 2018 med heving til 100% kompensasjon etter 1 år og unntak fra 18 års aldersgrense for familier med psykisk utviklingshemmede.
  • Nå fremmer vi nytt forslag som vil være det siste viktige punktet og fjerne grensen for å kun kunne motta pleiepenger i fem år.

Se kommentar fra nestleder Olaug Bollestad og Knut Arild Hareide ved å klikke her

 

Forslaget er:

«Stortinget ber regjeringen i løpet av 2018 fremme en egen sak for Stortinget om å utvide pleiepengeordningen, med rett til 100 pst. kompensasjon av tidligere inntekt, slik at pleiepenger også kan ytes etter 1300 stønadsdager til personer som har omsorg for barn under 18 år som har en sykdom eller skade og som har behov for kontinuerlig tilsyn og pleie og at ordningen dermed blir en tidsubegrenset ytelse for foreldre med varig syke barn.»

«Stortinget ber regjeringen utrede hvilke konsekvenser det har å innlemme foreldre som ikke har opptjent rettigheter i ordningen.»

«Stortinget ber regjeringen fremme forslag om innføring av en ordning der det ikke gis pleiepenger for de fem første dagene per barn i løpet av hele 18-årsperioden, såfremt foreldrene har fem omsorgsdager disponibelt idet pleiepengeperioden starter.»