KrF vil styrke næringsliv og frivillighet


 – Det er fantastisk at det nå vokser frem en sterk bevegelse av sosiale entreprenører i Norge. Dette vil vi styrke ved å blant annet opprette et fond for sosial innovasjon, som skal støtte oppstarten av nye og ideelle prosjekter som har til hensikt å løse sosiale utfordringer, sier nestleder i KrF, Dag Inge Ulstein.

Nestleder i KrF, Dag Inge Ulstein. Foto: Kristianne Marøy

KrF jobber for SMB-ene

KrF jobber også for å få ned skattetrykket for små og mellomstore bedrifter. Formuesskatten på arbeidende kapital må bort.  

Arven har vært en del av næringskulturen vår helt siden haugianer-bedriftene vokste og bidro til å utvikle et mer samfunnsbyggende næringsliv på 1800-tallet,

Dag Inge Ulstein

 – Det er tragisk at dagens regjering har økt skattenivået slik at norske gründere jages ut av landet. 99% av bedriftene våre er små- og mellomstore bedrifter. Skal vi opprettholde den verdiskapingskraften disse representerer, hvor det både skapes arbeidsplasser og mange er vesentlige økonomiske bidragsytere til frivilligheten lokalt, må rammevilkårene styrkes – ikke svekkes. Vi vil jobbe for at skattetrykket for små og mellomstore bedrifter må ned, at formuesskatten på arbeidende kapital må bort og for bedre skatteincentiver for å investere i gründerbedrifter og små og mellomstore bedrifter, sier stortingsrepresentant og 1. nestleder i KrF, Dag-Inge Ulstein. 

Ulstein mener også at vi trenger bedre skatteincentiver for å investere i gründerbedrifter og små og mellomstore bedrifter.

 – Gründere og småbedrifter har lenge vært med å skape nye løsninger som løser sosiale utfordringer. Denne arven har vært en del av næringskulturen vår helt siden haugianer-bedriftene vokste og bidro til å utvikle et mer samfunnsbyggende næringsliv på 1800-tallet. Det er fantastisk at det i tillegg har vokst frem en bevegelse av sosiale entreprenører som tiltar i styrke. Dette vil vi styrke ved å blant annet opprette et fond for sosial innovasjon, som skal støtte oppstarten av nye og ideelle prosjekter som har til hensikt å løse sosiale utfordringer, sier han.

Samfunnet bygges nedenfra

Når samfunn bygges nedenfra, er det ofte gjennom et samspill mellom lokalt næringsliv og de frivillige ildsjelene. Frivilligheten er på mange måter kjernen i det norske samfunnsfellesskapet. Her skapes bånd og tilhørighet på tvers av generasjoner, kulturell bakgrunn og andre sosiale forskjeller. De siste årene, og spesielt etter pandemien, er frivilligheten under stadig større press. Frivilligheten skal være mest mulig fri fra politisk styring.

 – Det vi som politikere kan bidra med nå for at frivilligheten skal få en ny boost, er å styrke rammevilkårene. Vi vil i tillegg jobbe for at det blir lettere å gi gaver til frivillige organisasjoner, ved å øke maksgrensen for skattefradrag, sier Ulstein.

– Frivilligheten er på mange måter kjernen i det norske samfunnsfellesskapet. Her skapes bånd og tilhørighet på tvers av generasjoner, kulturelle bakgrunn og andre sosiale forskjeller. I de siste årene, og spesielt etter pandemien, er frivilligheten under stadig større press. Frivilligheten skal være mest mulig fri fra politisk styring. Vi vil blant annet jobbe for at det blir lettere å gi gaver til frivillige organisasjoner, ved å øke maksgrensen for skattefradrag og øke det offentlige bidraget av ubudne midler.