KrF vil styrke familienes økonomi!

KrFs landsmøte 2021: KrF vil styrke familienes økonomi – Vil innføre en makspris på 7000 kr til SFO og barnehage for hver familie.

Todelt bilde: bilde av en familie til venstre, bilde av Ingelin Noresjæ til høyre
Nestleder i KrF, Ingelin Noresjø (t.h.), er fornøyd med at KrFs landsmøte vil styrke familienes økonomi.

En av de første resolusjonen vedtatt under årets landsmøte, er at KrF vil styrke familienes økonomi. Forslaget er innsendt av nestleder Ingelin Noresjø, og ble vedtatt torsdag kveld.

– KrF vil gi familiene mer tid til hverandre og styrke økonomien deres. Dette står øverst på prioriteringslista til KrF foran høstens valg, sier Noresjø.

– Vi vet at for mange er nettopp småbarnsfasen den tiden i livet med trangest økonomi og mest bekymringer for å få endene til å møtes. Dette tiltaket vil være et godt bidrag for mange familiers økonomi, forteller hun.

I regjering har KrF hele tiden prioritert og fått gjennomslag for en historisk satsing på barnefamiliene. På grunn av KrF er barnetrygden for de minste barna økt for første gang på 20 år.

– Dette er viktig for alle familier, men det betyr aller mest for dem som har minst fra før. KrF i regjering har også fått gjennomslag for nesten tredoblet engangsstønad, startet innføringen av fritidskortet, og sikret kontantstøtten for dem som ønsker et alternativ til barnehage, forteller Noresjø, som sier at KrF vil fortsette å styrke familienes økonomi.

De aller fleste barn går i barnehagen og i skolefritidsordning. For familier med flere barn blir derfor kostnaden for barnehage og SFO stor. Med dagens priser kan en trebarnsfamilie få kostnader på mellom 9 000 og 11 000 kroner i måneden dersom alle tre barna får i barnehage og SFO.

I de fleste kommuner er det ikke søskenmoderasjon mellom barnehage og skolefritidsordning, slik det er hvis en familie har flere barn i barnehagen. KrF vil derfor legge til rette for familiene og styrke deres økonomi, og redusere økonomiske hindre for bruk av barnehage og skolefritidsordning.

KrF vil:

  • Innføre en søskenmoderasjon på tvers av barnehage og SFO
  • Innføre en makspris på 7000 for totale utgifter til SFO og barnehage, for hver familie
  • Utvide både den innteksavhengige moderasjonsordningen i SFO og ordningen med gratis SFO for elever med særksilte behov